Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Προσλήψεις για την Προκυμαία και το Κάστρο από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Τρεις διαγωνισμοί για επτά θέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 19 Νοεμβρίου

Στην πρόσληψη επτά, συνολικά, συμβασιούχων υπαλλήλων προχωρά η Αρχαιολογία για την εκτέλεση δύο έργων και συγκεκριμένα της ανάπλασης της Προκυμαίας και της πλατείας Σαπφούς και της αποκατάστασης του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου στο Κάστρο Μυτιλήνης. 

Το εργοτάξιο για την ανάπλαση της βιτρίνας της πόλης στήνεται αυτές τις μέρες απέναντι από το ξενοδοχείο “Blue Sea” και η Εφορεία Αρχαιοτήτων θα εκτελέσει τις αρχαιολογικές εργασίες. Για τον λόγο αυτό, δημοσίευσε και δεύτερη προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού για 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έως τη λήξη του υποέργου. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΔΕ Εργατοτεχνιτών 
  • 1 ΥΕ Εργατών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης, (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510  40716,) έως τις 19 Νοεμβρίου.

Την ίδια ημερομηνία λήγουν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και στις δύο προκηρύξεις που δημοσίευσε η Αρχαιολογία για την αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου στο Κάστρο. Οι θέσεις για το συγκεκριμένο έργο είναι τέσσερις, με 6μηνες συμβάσεις και συγκεκριμένα:

  • 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων)
  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Βυζαντινή Αρχαιολογία) Κάστρο
  • 2 ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img