Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Πρόσληψη 4 υδρονομέων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Μέχρι τις 16 Μαΐου οι αιτήσεις

Τέσσερις υδρονομείς για 5 μήνες θα προσλάβει ο Δήμος Μυτιλήνης για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε προχθές και λήγει την Τρίτη, 16 Μαΐου. Πρόκειται για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. Η επιλογή των προσληφθέντων θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα απασχοληθούν στο Πλωμάρι, την Αγιάσο, τον Ευεργέτουλα και τη Θερμή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημόσιου υπαλλήλου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών ή έως 65 (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης – Δημοτικό Συμβούλιο).

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, τηλ.: 22513 50596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας:

  • Φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους,
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  • ποινικό μητρώο (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία),
  • υπεύθυνη δήλωση ότι «Πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου».

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img