Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη δύο κοινωνικών λειτουργών θα προχωρήσει η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021 – 2027». Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης έως και τις 31 Ιουλίου του 2024, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης. Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας στο πλαίσιο του έργου.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 • Αίτηση με τον κωδικό θέσης (περιλαμβάνεται δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ηλιακτίδας)
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου 
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)
 • Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος και Βεβαίωση Εγγραφής – Υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού (ΣΚΛΕ)
 • Καλή (Β1/Β2) γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, ή gov.gr) ότι: «Ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα» 
 • Συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της “Ηλιακτίδας”, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (14/11/2023) Κοινωνικός Λειτουργός. 

spot_img

More articles

spot_img
spot_img