Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024

“Σφαγή” για τις μόνιμες προσλήψεις!


 • Ξεπέρασαν τους 1.000 οι υποψήφιοι στη Λέσβο που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Με αρκετά προβλήματα και καθυστερήσεις στην παράδοση των θεμάτων λόγω της μεγάλης συμμετοχής υποψηφίων πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο, ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τις μόνιμες προσλήψεις υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πανελλαδικά συμμετείχαν στις εξετάσεις 76.799 υποψήφιοι, ενώ στη Λέσβο ξεπέρασαν τους 1.000. Τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν μέσα στον επόμενο μήνα, με τη νέα μέθοδο της ηλεκτρονικής ανάγνωσης των απαντητικών φύλλων, αλλά οι προσλήψεις θα προχωρήσουν μετά την άνοιξη λόγω των εκλογών.

Στη Λέσβο θα καλυφθούν 94 θέσεις και έχουν κατανεμηθεί στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, στην Περιφέρεια, την ΔΕΥΑΛ, τη ΔΕΔΑΠΑΛ, τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το Λιμενικό Ταμείο και το Ζαχάρειο Γηροκομείο στην Αγία Παρασκευή. Εξ αυτών, οι 41 θέσεις είναι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού θα μπουν βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά, σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. 

Στο Δήμο Μυτιλήνης θα προσληφθούν 31 υπάλληλοι για την στελέχωση των Υπηρεσιών και οι θέσεις είναι οι εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 5 θέσεις
 • ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων – 5 θέσεις
 • ΥΕ εργατών καθαριότητας – 15 θέσεις
 • ΥΕ χειριστής μηχανημάτων έργου – 1 θέση
 • ΔΕ Δημοτικών Αστυνόμων – 5 θέσεις

Στο Δήμο Δυτικής Λέσβου οι μόνιμες θέσεις αφορούν στην στελέχωση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Οικονομικού, Τεχνικής, Κοινωνικής Προστασίας και Καθαριότητας και είναι οι εξής:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών κτηνιάτρων – 1 θέση
 • ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 2 θέσεις
 • ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών μηχανικών – 3 θέσεις
 • ΠΕ Νοσηλευτών – 1 θέση
 • ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
 • ΔΕ Χειριστών χωματουργικών μηχανημάτων – 1 θέση
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας – 3 θέσεις

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν 8 μόνιμοι υπάλληλοι με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση
 • ΠΕ Μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Πολιτικών μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Γεωτεχνικών γεωπόνων – 3 θέσεις
 • ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου – 2 θέσεις

Μεγάλη ανάσα στο μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών θα δώσει η συγκεκριμένη προκήρυξη και στην ΔΕΥΑΛ για την οποία εγκρίθηκαν 30 θέσεις διάφορων ειδικοτήτων. Αυτές είναι:

 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος – 2 θέσεις
 • ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Πολιτικών μηχανικών – 1 θέση
 • ΠΕ Χημικός – 1 θέση
 • ΠΕ Μηχανικός Η/Υ – 1 θέση
 • ΠΕ Προγραμματισμού – 1 θέση
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών – 1 θέση
 • ΤΕ Πολιτικών μηχανικών – 2 θέσεις
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 2 θέσεις
 • ΔΕ Διοικητικού – 2 θέσεις
 • ΔΕ Καταμετρητών – 5 θέσεις
 • ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου – 2 θέσεις
 • ΔΕ Τεχνικών ύδρευσης – αποχέτευσης – 3 θέσεις
 • ΥΕ βοηθών εργατών – 5 θέσεις
 • ΥΕ προσωπικού καθαριότητας – 1 θέση

Πέντε είναι οι θέσεις που εγκρίθηκαν για την ΔΕΔΑΠΑΛ με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΠΕ Οικονομολόγων – 1 θέση
 • ΠΕ Περιβαλλοντολόγων – 2 θέσεις
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών – 1 θέση
 • ΤΕ Μηχανικών Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας – 1 θέση

Το Ζαχάρειο Γηροκομείο Αγίας Παρασκευής θα στελεχωθεί, επίσης, με πέντε μόνιμους υπαλλήλους.

 • ΠΕ Διοικητικού – 1 θέση
 • ΤΕ Νοσοκόμων – 1 θέση
 • ΔΕ Βοηθών νοσοκόμων – 2 θέσεις
 • ΔΕ τεχνικών – 1 θέση

Για το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου εγκρίθηκε μόλις μία θέση:

 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Στο Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης θα καλυφθούν 2 θέσεις:

 • ΠΕ Διοικητικού – 1 θέση
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – 1 θέση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε συνολικά 527 Εξεταστικά Κέντρα, κατανεμημένα σε 44 Περιφερειακές Ενότητες. Τα θέματα της γραπτής εξέτασης και οι απαντήσεις αυτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) εντός των προσεχών ημερών.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img