Σπεύσατε για τις 30 + 3 θέσεις στο Δήμο Μυτιλήνης

Δημοσιεύθηκε από το Δήμο Μυτιλήνης η πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού 30 ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που αφορά εργάτες γενικών καθηκόντων, χωρίς να απαιτούνται ειδικά προσόντα και τρεις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χειριστών μηχανημάτων, που θα απασχοληθούν στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας, του πρασίνου και της αυτεπιστασίας του Δήμου μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου από την ημέρα υπογραφής της σύμβασής τους….

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»