Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

“Στα χαρτιά” ο Αναπτυξιακός Οργανισμός

Στα σπάργανα βρίσκεται ακόμη ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, “Μυτιλήνη Α.Ε.”, που συστάθηκε την περασμένη άνοιξη με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου στην εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Ο λόγος είναι η έλλειψη προσωπικού για την στελέχωση των γραφείων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος στην Εταιρεία στο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Πολεοδομία, δίπλα από την Αστυνομία. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και πρόσφατα αποφάσισε την πρόσληψη Τεχνικού Διευθυντή, ο οποίος είναι ο μηχανικός, Νίκος Τσολακούδης, από τη Λήμνο.

Θυμίζουμε ότι Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας είναι ο Δημοσθένης Χατζηγιάννης, με Αντιπρόεδρο τον Παναγιώτη Ζαφειρίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο Δημήτρης Πρωτούλης. Τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς Διοίκησης είναι ο Κώστας Αστυρακάκης, ο Στρατής Δαγκλής, ο Μιχάλης Μαμάκος και ο Τάσος Μπαλής. Το μετοχικό κεφάλαιο με το οποίο ξεκινά την δράση της η Εταιρεία είναι 200.000 ευρώ που εξασφαλίστηκαν από τον Δήμο το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, για να ξεκινήσει την λειτουργία της πρέπει να στελεχωθεί με τρεις μηχανικούς και έναν οικονομολόγο οι οποίοι αναζητούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά δεδομένης της υποστελέχωσης, κανείς δεν περισσεύει και οι τέσσερις αυτές θέσεις παραμένουν κενές μέχρι σήμερα. Αν δεν βρεθεί λύση, η Διοίκηση θα πρέπει να προχωρήσει στην κάλυψη αυτών των θέσεων με διαδικασίες ΑΣΕΠ, αλλά και πάλι θα χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν. Γι’ αυτό καταβάλλονται προσπάθειες για την οικειοθελή ή ακόμη και υποχρεωτική μετακίνηση δημοτικών υπαλλήλων.

 

ΠΙΚΠΑ και Κλειστό Γυμναστήριο

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Δ. Χατζηγιάννης, «έχοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την πρόσληψη του προσωπικού, έχουμε ζητήσει από τον Δήμο να μετακινηθούν ορισμένοι υπάλληλοι για να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον και γι’ αυτό είναι πιθανό να γίνουν υποχρεωτικές μετακινήσεις για την στελέχωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού». Όσον αφορά τα έργα που έχει θέσει σε προτεραιότητα η Διοίκηση για την υποβοήθηση του Δήμου, αυτά είναι η επισκευή των εγκαταστάσεων στο ΠΙΚΠΑ προκειμένου να επαναλειτουργήσουν ως παιδικές κατασκηνώσεις και η δημιουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου στον Καρά – Τεπέ. Επίσης, θα εξεταστεί η εκπόνηση μελέτης για την διάσωση και αξιοποίηση του Αρχοντικού Κατσάνη στη Σουράδα, που αν και αγοράστηκε από τον Δήμο παραμένει εγκαταλελειμμένο και σε επικίνδυνη, πλέον, κατάσταση.

 

Οι δραστηριότητες

Η δραστηριότητα του Οργανισμού θα αναπτύσσεται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία. Για την επίτευξη των στόχων του, οι βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες θα αναπτυχθούν στην κατεύθυνση διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημοτικών χώρων στάθμευσης, διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και υποδομών και οργάνωση ενεργειών τουριστικής προβολής, υλοποίησης παρεμβάσεων έξυπνης πόλης – αστικής κινητικότητας, υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αγροτικής ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, καθώς και τεχνικής υποστήριξης ωρίμανσης, υλοποίησης, επίβλεψης, παραλαβής έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα έχει την δυνατότητα, μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με την εξέλιξή του ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) να συμβάλει καθοριστικά στην διεκδίκηση και απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, τόσο στην τρέχουσα όσο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, λαμβανομένου υπόψη και του σχεδιασμού για ενίσχυση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων κατά την περίοδο 2021 – 2027. Η λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού εμπίπτει σε όλες τις διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, ενώ υπόκειται στον έλεγχο των Δημοτικών Συμβουλίων. Υποχρεωτική, βάσει νόμου είναι η ανάρτηση όλων των αποφάσεων του Οργανισμού στο Διαύγεια.