Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Τα πάνω – κάτω στη ΔΕΔΑΠΑΛ!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Αναλαμβάνει την διαχείριση των απορριμμάτων της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
  • Απλήρωτοι παραμένουν οι υπάλληλοι με μπλοκάκια από τον Μάιο

Τα πάνω – κάτω στην λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου θα έρθουν από το φθινόπωρο, με το νέο νόμο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε η αντίστοιχη Εταιρεία που λειτουργούσε στη Λήμνο. 

Πλέον, η ΔΕΔΑΠΑ Λέσβου καλείται να διαχειρίζεται τα απορρίμματα και του δεύτερου νησιού του Νομού μας, όπως και του Αγίου Ευστρατίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης, την προστασία του περιβάλλοντος που είναι το βασικό ζητούμενο, αλλά και το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι πολίτες των δύο νησιών μέσω των ανταποδοτικών τελών. 

Ήδη η Διοίκηση επεξεργάζεται το σχέδιο για την τροποποίηση του καταστατικού, στο οποίο θα συμπεριληφθούν οι Δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, λαμβάνοντας τις προβλεπόμενες μετοχές. Στο τέλος του μήνα θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση με την συμμετοχή εκπροσώπων των δύο Δήμων.

Αλλάζουν χέρια οι μετοχές

Παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης θα συζητηθεί και η συμπληρωματική κατανομή μετοχικού κεφαλαίου από τη ΔΕΔΑΠΑΛ στο Δήμο Μυτιλήνης με βάση τα στοιχεία του πληθυσμού από την τελευταία απογραφή. Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Ηρακλής Κουντουρέλλης, ο Δήμος Μυτιλήνης κατέχει σήμερα 6.695 μετοχές και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου 3.305 μετοχές. Η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου είχε γίνει βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων της προηγούμενης απογραφής. Με τα νέα στοιχεία, ο Δήμος Μυτιλήνης πρέπει να λάβει 322 μετοχές επιπλέον, τις οποίες θα χάσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, όπου υπήρξε μείωση του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, άλυτο παραμένει το πρόβλημα με την πληρωμή των υπαλλήλων με μπλοκάκια που απασχολούνται στο Δήμο Μυτιλήνης μέσω της ΔΕΔΑΠΑΛ. Αν και τον προηγούμενο μήνα υπεγράφη νέα προγραμματική σύμβαση για την απασχόληση 83 εργολάβων από την 1η Αυγούστου και για 4 μήνες, όσοι απασχολούνται ήδη από τον χειμώνα παραμένουν απλήρωτοι. Πριν λίγες μέρες έλαβαν τα δεδουλευμένα τους μέχρι και τον Απρίλιο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πώς και πότε θα πληρωθούν για το τρίμηνο Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος που παρείχαν τις υπηρεσίες τους με προφορικές διαβεβαιώσεις ότι θα καλυφθούν, χωρίς να έχουν υπογράψει καμία σύμβαση.

Η νέα σύμβαση, ύψους 486.114 ευρώ, θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση του 1 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Δήμος από το Υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά δεν μπορούν να καλυφθούν με το ποσό αυτό οι παλιές οφειλές που κάθε μήνα αυξάνονται. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον ΦοΔΣΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) προς το Δήμο Μυτιλήνης για τη συλλογή και μεταφορά, μέρους των σύμμεικτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και τον ευπρεπισμό μέρους των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Λέσβου και στα αντίστοιχα ΣΜΑ, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ.. 

Οι ειδικότητες

Σύμφωνα με την σύμβαση, ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ως εξής:

  • Οκτώ οδηγοί απορριμματοφόρων – φορτηγών
  • 68 απασχολούμενοι στην καθαριότητα
  • Τέσσερις χειριστές μηχανημάτων
  • Τρεις επόπτες των υπηρεσιών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

Ο συνολικά μέγιστος αριθμός απασχολούμενων σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους 83 απασχολούμενους για την πλήρη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, το οποίο μπορεί να εκτελείται και σταδιακά. Η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., έχει την ευθύνη του κόστους αμοιβής και εξόφλησης των απασχολούμενων, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία (δίπλωμα και άδειες άσκησης επαγγέλματος). 

Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου, θα γίνεται σε συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Δήμου. Κάθε είδους προκύπτουσα δαπάνη (π.χ. υλικά καθαριότητας, ευπρεπισμού, διαφορές ασφαλιστικών εισφορών κλπ.) από την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου θα βαρύνει τον Δήμο.

Ο Δήμος διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, καλαθοφόρα οχήματα κ.ά.) για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης και παρέχει την έγκριση για τον χειρισμό του από τους εργολάβους. Η διάθεση του εξοπλισμού και η χρήση του θα γίνεται από κοινού με τις Υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης. Ο Δήμος Mυτιλήνης θα αναλάβει το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει το συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωση και ευπρεπισμό του Δήμου κατά τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

Η ΔΕΔΑΠΑΛ στην αρχή κάθε μήνα θα υποβάλλει στο Δήμο Μυτιλήνης τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον προηγούμενο μήνα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενταλματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την πληρωμή της οφειλής θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που προβλέπεται, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των απασχολούμενων. Σε  περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία τιμολόγησης της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς την ΔΕΔΑΠΑΛ, θα γίνεται απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ του οφειλέτη Δήμου. 

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μυτιλήνης ρητά εκχωρεί προς την ΔΕΔΑΠΑΛ την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί τη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. προκειμένου αυτή, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβαίνει σε αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή να παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου και να αποδώσει στην ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. το αιτούμενο ποσό, που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών.

Συν 4 μήνες

Όπως προαναφέραμε, η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι για 4 μήνες, δηλαδή από τον Αύγουστο μέχρι το Νοέμβριο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 500.000 ευρώ περίπου θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό και για την σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης μέσα στο χειμώνα. Και πάλι θα απασχοληθεί ο ίδιος αριθμός εργολάβων, από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img