Τον βρήκαν στο δρόμο

Τον βρήκαν στο δρόμο, τον ετοίμασαν και αφού έκαναν 1-2 δοκιμαστικά, το γύρισμα άρχισε για το… ανθρώπινο δράμα!