Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

15 μέρες προθεσμία στον Μουτζούρη

15 μέρες έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια για να ενημερώσει την Αθήνα αναφορικά με την διαχείριση των δημόσιων βοσκοτόπων στα νησιά μας, το ζητούμενο ωστόσο είναι κατά πόσο είναι έτοιμη για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή αν σήμερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες είναι οι δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων και πώς γίνεται η διαχείρισή τους. Το τελευταίο,  καθώς το θέμα των βοσκοτόπων είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση που σέρνεται εδώ και χρόνια, με μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αδιαφάνεια στα θέματα της χρήσης από ιδιώτες. Ουσιαστικά η εκμετάλλευση των βοσκοτόπων γίνεται από τις Κοινότητες σε ό,τι αφορά τις δημοτικές κοινοτικές εκτάσεις, ενώ καθώς φαίνεται στο γενικότερο μπάχαλο του ΟΣΔΕ εδώ και χρόνια υπάρχουν δημόσιοι βοσκότοποι που δηλώνονται ως ιδιωτικοί ώστε να εισπράττουν κτηνοτρόφοι επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία για την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τις Περιφέρειες, οι οποίες καλούνται να εκπονήσουν σχέδια βόσκησης τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείριση των βοσκοτόπων, προχωρά ένα βήμα πιο μπροστά ζητώντας από τις Περιφέρειες να καταθέσουν τάχιστα τα συγκεντρωτικά ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα μορφής για τις δημόσιες εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείρισή τους, τις παραχωρημένες εκτάσεις, καθώς και τυχόν άλλες εκτάσεις που δεν εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Η επιστολή υπογράφεται από τον ίδιο τον Υπουργό Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος μάλιστα θέτει ασφυκτική προθεσμία το αργότερο ως τις 20 Σεπτεμβρίου για την παράδοση των σχετικών στοιχείων, κρίνοντας ο ίδιος επιτακτική τη συνδρομή των Περιφερειών για την απλούστευση των διαδικασιών διενέργειας των διασταυρωτικών ελέγχων, ώστε να πεταχτούν από το Υπουργείο εκτός συστήματος όσοι δηλώνουν βοσκότοπους που δεν τους ανήκουν εισπράττοντας επιδοτήσεις.

Επί της ουσίας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει τις Περιφέρειες να παίξουν τον άχαρο ρόλο για τον εντοπισμό των κτηνοτρόφων που είναι παραβάτες, εισπράττοντας πλασματικά επιδοτήσεις με εικονικούς βοσκότοπους. Και αυτό ουσιαστικά είναι που φέρνει τους Περιφερειάρχες αντιμέτωπους με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς κάθε κτηνοτρόφος που θα υφίσταται απώλεια επιδότησης στο μέλλον θα στρέφει το βλέμμα προς τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, στην οποία θα καταλογίζει το ρόλο του “Big Brother” για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Ένα δεύτερο ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο περιφέρειες, όπως η δική μας, έχουν έτοιμο μηχανισμό για να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα σε αυτές τις απαιτήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν στην Αθήνα να είναι έγκυρα. Σε κάθε περίπτωση τόσο με την υπογραφή των Προγραμματικών Συμβάσεων για την εκπόνηση των Σχεδίων Βόσκησης από την Περιφέρεια, όσο και με τα στοιχεία για τους παράτυπους κτηνοτρόφους που ζητά ουσιαστικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τη Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, αν μη τι άλλο φαίνεται ότι η Αθήνα προσπαθεί να βγάλει από πάνω της τις ευθύνες για τα ζητήματα νομιμότητας και διαχείρισης των βοσκοτόπων, πετώντας το μπαλάκι στις Περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν ούτε τους πόρους, αλλά ούτε και το μηχανισμό για να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις. 

Ουσιαστικά με αυτές τις ενέργειες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιδιώκει την επιβολή δικαιοσύνης στη χρήση των βοσκοτόπων, ώστε να μην καταβάλλονται επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τις δικαιούνται. Ταυτόχρονα «ξηλώνεται και το πουλόβερ» της λεγόμενης «Τεχνικής Λύσης», δηλαδή του μοντέλου που εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε μία προσπάθεια να διασφαλιστούν οι επιδοτήσεις στον κτηνοτροφικό τομέα χωρίς προβλήματα και πράγματι αυτό επιτεύχθηκε, παρότι ήταν γνωστό εξαρχής ότι η «Τεχνική Λύση» ήταν ένα μοντέλο που θα είχε περιορισμένη διάρκεια.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός υπογράμμισε πως συνεχίζει με την υλοποίηση της δέσμευσής του για διαφάνεια παντού και μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις παρατυπιών και παρανομιών, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα των συνεπών παραγωγών αλλά και η ασφάλεια και ενημέρωση των καταναλωτών.

«Η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων είναι βασική πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης», τονίζει ο Υπουργός. Και συνεχίζει: «Ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενσωμάτωση των γεωχωρικών δεδομένων των Περιφερειών στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άμεσα, με μηχανογραφικό τρόπο, θα διασταυρώσουμε ποιοι παρανόμως δήλωσαν δημόσιες εκτάσεις για ιδιωτικές, για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των συνεπών παραγωγών. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι Περιφερειάρχες θα ανταποκριθούν και μάλιστα άμεσα»

 

Εντοπίζουν παραβάσεις στη Φέτα

Την ίδια ώρα είναι ενθαρρυντικό ότι  το Κράτος δείχνει να ασκεί εντατικά το ρόλο του και στον έλεγχο της αγοράς για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης όπως η Φέτα, καθώς και μετά τις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν με προβλήματα το προηγούμενο διάστημα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε άλλες 13 περιπτώσεις τυροκομικών μονάδων για τις οποίες προκύπτουν σοβαρά ζητήματα.

Οι παραβάσεις παραπέμπονται από τον Οργανισμό Δήμητρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του και προτείνεται η επιβολή προστίμων. 

Οι εισηγήσεις αφορούν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

  1. Επτά επιχειρήσεις στις οποίες, κατά τους επιτόπιους ελέγχους κλιμακίων του Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (Απρίλιος – Ιούλιος 2021), διαπιστώθηκαν παραβάσεις (μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος)

2.Έξι επιχειρήσεις στις οποίες, μετά από διοικητικούς ελέγχους των υπηρεσιών του Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (Αύγουστος 2021), διαπιστώθηκε ότι προέβησαν σε ουσιώδεις τροποποιήσεις των Μηνιαίων Δηλώσεων Ισοζυγίου Εισροών / Εκροών Γάλακτος, μετά την προβλεπόμενη καταληκτική προθεσμία υποβολής τους.

Ο  Οργανισμός συνεχίζει τους ελέγχους σε προϊόντα με ετικέτες ΠΟΠ/ΓΕΠ,  ενώ ο κύριος Λιβανός διαμηνύει ότι «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο».

 


ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 

“Πετάει, πετάει” το γάλα

Από τη μία οι έλεγχοι του Οργανισμού Δήμητρα από τους οποίους δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο στις όποιες ενέργειες για ελληνοποιήσεις γάλακτος και τυριών από χώρες της βαλκανικής στη χώρα μας και από την άλλη συγκυριακοί λόγοι που σχετίζονται με τις εξαγωγές τυριών,  διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό τοπίο στην αγορά γάλακτος για τους παραγωγούς, καθώς ήδη οι συμφωνίες που κλείνονται στην Ηπειρωτική Ελλάδα έχουν ξεπεράσει ακόμα και το 1,20 ευρώ το κιλό για το πρόβειο. 

Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα θετικό για τους παραγωγούς σε ό,τι αφορά τις τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος και στη Λέσβο, που είναι πιθανό να ξεπεράσει το 1 ευρώ στο κιλό αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα στις διαπραγματεύσεις. Για το αιγοπρόβειο γάλα της Λέσβου η διαπραγμάτευση ξεκινά συνήθως μέσα στο χειμώνα καθώς με εξαίρεση τον Συνεταιρισμό Μεσοτόπου που έχει πρόωρο γάλα, ουσιαστικά η γαλακτοκομική περίοδος ξεκινά τυπικά από τον Ιανουάριο στη Λέσβο. 

Ωστόσο είναι πιθανό οι τυροκομικές επιχειρήσεις να σπεύσουν από νωρίς να κλείσουν ποσότητες γάλακτος με τους Συνεταιρισμούς και τους κτηνοτρόφους που συνεργάζονται, ώστε να προλάβουν να οριστικοποιήσουν τιμές πριν αυτές ανέβουν και άλλο. Ένας ακόμα παράγοντας έχει να έχει με την εξασφάλιση ποσοτήτων για την τυποποίηση καθώς προστίθενται και νέοι παίκτες στην αγορά γάλακτος της Λέσβου. Πρόκειται  για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται από άλλες περιοχές της Ελλάδας απορροφώντας ποσότητες τις οποίες είτε τυροκομούν εδώ ή τις μεταφέρουν εκτός νησιού.