Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

5+3 θέσεις στη ΔΕΗ για τη Λέσβο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) προσλαμβάνει νέο προσωπικό υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ για 91 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε νησιά, εκ των οποίων 5 στη Λέσβο και 3 στη Λήμνο.

Οι προσλήψεις είναι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών και συγκεκριμένα στα νησιά Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Αγαθονήσι, Χίος, Μύκονος, Δονούσα, Σκύρος, Κύθνος κ.ά..

Οι θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

-Λέσβος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (1 θέση)

-Λήμνος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Σάμος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (4 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος (1 θέση)

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος (1 θέση)

ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (1 θέση)

-Ικαρία

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (3 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος (1 θέση)

-Αγαθονήσι

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Χίος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (4 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού Μηχανικού) (1 θέση)

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Ηλεκτρολόγος (1 θέση)

ΠΕ Πτυχιούχος Χημικός (1 θέση)

-Σκύρος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (3 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Μήλος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Σέριφος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Κύθνος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Αμοργός

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Δονούσα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Θήρα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (4 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

ΤΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγος (1 θέση)

ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής (1 θέση)

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Μύκονος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Άνδρος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Κάλυμνος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Αρκοί

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Πάτμος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

-Κάρπαθος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (3 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

-Σύμη

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

-Μεγίστη

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (1 θέση)

-Κως

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (3 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

-Αστυπάλαια

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (2 θέσεις)

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (2 θέσεις)

-Αντικύθηρα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Γαύδος

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Οθωνοί

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

-Ερεικούσα

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (1 θέση)

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες των θέσεων καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση σχετικά με την κάλυψη των θέσεων, η οποία θα περιλαμβάνει κωδικό έντυπο και θα υποβάλλεται ξεχωριστά στην ακόλουθη διεύθυνση των εκάστοτε ηλεκτρονικών ταχυδρομείων.

-Για το εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:[email protected]

-Για τη Λήμνο [email protected] gr 

Εναλλακτικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μυτιλήνη στα γραφεία του εργοστασίου και συγκεκριμένα οδός Ναυμαχίας Έλλης, περιοχή Μυτιλήνη, Ταχυδρομικός Κώδικας 81100, αρμόδια υπάλληλος Kαραμήτσου Μαρία, τηλέφωνο 22510 26 120.

Για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Λήμνο, περιοχή Αυλώνας, Ταχυδρομικός Κώδικας 81400, αρμόδιος υπάλληλος Γιάνναρος Παύλος, τηλέφωνο  22540 22831.

Το εμπρόθετο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ’ εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη επιστολή, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ένσταση θα πρέπει να αναγράφουν σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της ανακοίνωσης, δηλαδή την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, για την Ανακοίνωση ΣΟΧ/2/2022.

Να σημειωθεί πως αν και στην προκήρυξη προτεραιότητα έχουν οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αιτήσεις από τις έδρες των εργοστασίων, δηλαδή για τη Λέσβο από τη Μυτιλήνη και τις γύρω περιοχές, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι ενδιαφερόμενοι και από όλη την Ελλάδα, ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από τον τόπο που προκηρύσσονται οι θέσεις να καλυφθούν από αλλού. Το τελευταίο το σημειώνουμε καθώς, για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι από τη Λέσβο μπορούν να υποβάλουν και για τη Σάμο και για άλλα νησιά που επιθυμούν να εργαστούν, καθώς έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν να έχουν καλυφθεί θέσεις στη Σάμο από υποψήφιους της Λέσβου ελλείψει υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα στο συγκεκριμένο νησί της περιφέρειάς μας και ενδεχομένως αυτό ισχύει και σε άλλα νησιά.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο εργοστάσιο της ΔΕΗ της Μυτιλήνης ή στο εργοστάσιο της ΔΕΗ της Λήμνου για το Νομό μας και για τα άλλα νησιά αντιστοίχως στις Μονάδες Παραγωγής απ’ όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς οι προθεσμίες καθορίζονται μετά την δημοσίευση των προκηρύξεων στον Τύπο.

Τα έντυπα των αιτήσεων και την προκήρυξη μπορούν να την αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ΔΕΗ – όμιλος -ανθρώπινο δυναμικό – ευκαιρίες καριέρας – προκηρύξεις – προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (οκτάμηνες).

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις