Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, 2022

69 μόνιμες θέσεις σε 5 Ταμεία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ζήτημα ημερών είναι η δημοσίευση της 8K/2022 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις σε 5 Ασφαλιστικά Ταμεία. 

Στο σύνολό τους οι θέσεις είναι 69, οι περισσότερες για τομείς των Αθηνών και πολύ λίγες σε επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας, η κάλυψη των οποίων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Πρόκειται για προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων-ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα κατανέμονται ως εξής:

  • 11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
  • 11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ΜΤΠΥ
  • 5 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΝΑΤ
  • 24 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΠΕΚΑ
  • 15 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ
  • 3 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΕΚΚΑ

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img