Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Τοποθετήθηκαν τα νέα φωτιστικά – επέκταση του έργου της Σουράδας μέχρι το ύψος του καφέ Σελάνα και αναμένεται άμεσα να ηλεκτροδοτηθούν ώστε να τεθούν σε λειτουργία