Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, 2021

Από σήμερα οι αιτήσεις για τους μόνιμους στην Πυροσβεστική

Από σήμερα Δευτέρα, μέχρι και την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι τις αιτήσεις τους στην προκήρυξη για την πρόσληψη 150 μόνιμων πυροσβεστών. Όπως ήδη έχουν γράψει τρεις φορές μέχρι τώρα τα “Νέα της Λέσβου”, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα καλυφθούν εννέα θέσεις από πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα τρεις Μηχανικών, δύο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δύο Οικονομικών, μία Νομικής και μία Μετεωρολογίας. 

Πρόκειται για προσωπικό που δεν θα απασχολείται για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πυροσβεστικής. Με άλλα λόγια δεν θα συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά θα απασχολούνται σε θέσεις γραφείου στις Πυροσβεστικές υπηρεσίες των νησιών μας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος – πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος την αίτηση -υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, την συμπληρώνουν και την υποβάλλουν. Για την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.