Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022

Δύο θέσεις εργατών στην Περιφέρεια

ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Την πρόσληψη δύο εργατών (κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ανακοίνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για θέσεις με συμβάσεις εργασίας του Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίµηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη άμεσων επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, ενώ υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου.