Για τη μελέτη για τη Λέσβο και την Ελληνική Επανάσταση

Με αφορμή τη δημοσίευση του επετειακού κειμένου του Παναγιώτη Βερναρδάκη για τη μελέτη του Γιάννη Μουτζούρη «Η Λέσβος και η Ελληνική Επανάστασις», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας την παραμονή της επετείου της 25ης Μαρτίου, ο Ιστορικός και Πρόεδρος της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, Στρατής Αναγνώστου, μας έστειλε μια μικρή «απάντηση» στον συντάκτη. Σε αυτή επισημαίνει πως το 2003 η ΕΛΜ θέλοντας να τιμήσει τον ευρισκόμενο ακόμα εν ζωή Γιάννη Μουτζούρη, ανατύπωσε τον Β΄ τόμο των «Λεσβιακών», όπου δημοσιεύτηκε η παραπάνω μελέτη. 

Η απάντηση του κ. Αναγνώστου έχει ως εξής: «Αδιαμφισβήτητα η μελέτη του αείμνηστου Γιάννη Μουτζούρη, «Η Λέσβος και η Ελληνική Επανάστασις» ήταν για τη χρονιά που δημοσιεύτηκε (1955) πρωτοποριακή. Πρόκειται για μια πληρέστατη μελέτη, προϊόν πολύχρονης και ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της εποχής (κρατικά και ιδιωτικά), η οποία παράλληλα περιλαμβάνει και πολύτιμες προφορικές μαρτυρίες που αφορούν κυρίως στην περιοχή του Πλωμαρίου. Για τους παραπάνω λόγους η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών το 2003, θέλοντας να τιμήσει τον ευρισκόμενο ακόμα εν ζωή Γιάννη Μουτζούρη, ανατύπωσε τον Β΄ τόμο των «Λεσβιακών», όπου δημοσιεύτηκε η παραπάνω μελέτη. Μάλιστα η συγκεκριμένη ανατύπωση του τόμου είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Μουτζούρη.

Ωστόσο, σήμερα, η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών προβαίνει στην έκδοση του ΚΖ΄ τόμου των «Λεσβιακών», στον οποίο θα δημοσιευθούν μελέτες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Επανάσταση του 1821 στη Λέσβο και τους Λέσβιους πρωταγωνιστές της, σύμφωνα και με τα νέα ιστορικά στοιχεία που έχουν προκύψει. Παράλληλα, στον συγκεκριμένο τόμο θα είναι ενσωματωμένο ένα CD, στο οποίο ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει 12 μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε προηγούμενους τόμους των «Λεσβιακών» και σχετίζονται με το θέμα «Λέσβος και Λέσβιοι στην Επανάσταση του 1821». Από τις 12 αυτές μελέτες οι 7 ανήκουν στον αείμνηστο Γιάννη Μουτζούρη, ανάμεσα στις οποίες προεξάρχει ασφαλώς η «Η Λέσβος και η Ελληνική Επανάστασις»».

Με αφορμή τη δημοσίευση του επετειακού κειμένου του Παναγιώτη Βερναρδάκη για τη μελέτη του Γιάννη Μουτζούρη «Η Λέσβος και η Ελληνική Επανάστασις», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας την παραμονή της επετείου της 25ης Μαρτίου, ο Ιστορικός και Πρόεδρος της Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών, Στρατής Αναγνώστου, μας έστειλε μια μικρή «απάντηση» στον συντάκτη. Σε αυτή επισημαίνει πως το 2003 η ΕΛΜ θέλοντας να τιμήσει τον ευρισκόμενο ακόμα εν ζωή Γιάννη Μουτζούρη, ανατύπωσε τον Β΄ τόμο των «Λεσβιακών», όπου δημοσιεύτηκε η παραπάνω μελέτη. 

Η απάντηση του κ. Αναγνώστου έχει ως εξής: «Αδιαμφισβήτητα η μελέτη του αείμνηστου Γιάννη Μουτζούρη, «Η Λέσβος και η Ελληνική Επανάστασις» ήταν για τη χρονιά που δημοσιεύτηκε (1955) πρωτοποριακή. Πρόκειται για μια πληρέστατη μελέτη, προϊόν πολύχρονης και ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της εποχής (κρατικά και ιδιωτικά), η οποία παράλληλα περιλαμβάνει και πολύτιμες προφορικές μαρτυρίες που αφορούν κυρίως στην περιοχή του Πλωμαρίου. Για τους παραπάνω λόγους η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών το 2003, θέλοντας να τιμήσει τον ευρισκόμενο ακόμα εν ζωή Γιάννη Μουτζούρη, ανατύπωσε τον Β΄ τόμο των «Λεσβιακών», όπου δημοσιεύτηκε η παραπάνω μελέτη. Μάλιστα η συγκεκριμένη ανατύπωση του τόμου είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Μουτζούρη.

Ωστόσο, σήμερα, η Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών προβαίνει στην έκδοση του ΚΖ΄ τόμου των «Λεσβιακών», στον οποίο θα δημοσιευθούν μελέτες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Επανάσταση του 1821 στη Λέσβο και τους Λέσβιους πρωταγωνιστές της, σύμφωνα και με τα νέα ιστορικά στοιχεία που έχουν προκύψει. Παράλληλα, στον συγκεκριμένο τόμο θα είναι ενσωματωμένο ένα CD, στο οποίο ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει 12 μελέτες που έχουν δημοσιευθεί σε προηγούμενους τόμους των «Λεσβιακών» και σχετίζονται με το θέμα «Λέσβος και Λέσβιοι στην Επανάσταση του 1821». Από τις 12 αυτές μελέτες οι 7 ανήκουν στον αείμνηστο Γιάννη Μουτζούρη, ανάμεσα στις οποίες προεξάρχει ασφαλώς η «Η Λέσβος και η Ελληνική Επανάστασις»».