Και μέσα στο πάρκινγκ

Δεν μας έφτανε η παραγκούπολη της Παγανής, έχουμε και παραγκούπολη μέσα στο πάρκινγκ της Μυτιλήνης!