Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Μείωση των δημοτικών τελών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Επιβεβλημένη χαρακτηρίζει την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού o ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, δεδομένου ότι η διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων θα αυξήσει τα έσοδα των δύο Δήμων του νησιού μας. 

Με τη ρύθμιση που ισχύει από το Μάιο του 2020 για τα αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων, έχουν υποβληθεί στους δύο Δήμους της Λέσβου πάνω από 30.000 διορθωτικές αιτήσεις. Τα νέα τετραγωνικά που δηλώθηκαν στη Λέσβο  υπολογίζονται  τουλάχιστον σε 800.000 έως 1.000.000, που χρεώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δημοτικών τελών  από την  1η Ιανουαρίου του 2020. Επομένως στα έσοδα  των Δήμων υπάρχουν  πλεονάσματα που αυξάνονται με την εκκαθάριση των αιτήσεων, έστω και αν μέρος αυτών θα εισπραχθούν καθυστερημένα. 

Όπως τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τα δημοτικά τέλη καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία ως ανταποδοτικά, με υποχρεωτικό τον ισοσκελισμό εσόδων και αντίστοιχων δαπανών. Όσο αυξάνονται τα δηλωμένα τετραγωνικά, πρέπει αντίστοιχα να μειώνεται η χρέωση ανά τετραγωνικό που επιβάλλεται στους δημότες για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Ήδη στον γειτονικό Δήμο της Χίου ψηφίστηκε μείωση των δημοτικών τελών και μάλιστα με διαμαρτυρίες Συμβούλων ότι έγινε καθυστερημένα.

«Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή με τις αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η μείωση των δημοτικών τελών (που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και των άλλων εταιρειών παροχής ρεύματος), θα μετριάσει κάπως τα νέα βάρη. Με δεδομένο ότι οι τιμές των τελών πρέπει να δηλωθούν στη ΔΕΗ στις αρχές Νοεμβρίου, είναι επιβεβλημένο από το νόμο και από την ευθύνη απέναντι στους δημότες,  τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν εντός του Οκτωβρίου  στη μείωση των δημοτικών τελών, ανάλογα με τα καταγεγραμμένα και τα αναμενόμενα έσοδα από την σημαντική αύξηση των τετραγωνικών», υποστηρίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος.

Εν τω μεταξύ, από μέρα σε μέρα αναμένεται να τεθεί και πάλι σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων δηλώσεων διόρθωσης στην διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr. Όσοι ιδιοκτήτες δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη ρύθμιση θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους με τους εξής όρους:

– Θα απαλλαγούν και αυτοί πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και το 200%) για χρονικές περιόδους πριν από το 2020.

– Θα κληθούν να καταβάλουν τα πρόσθετα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, για την περίοδο από την 1η/1/2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης προσαυξημένα κατά ποσοστό 20%.

– Η εξόφληση των επιπλέον ποσών και των προσαυξήσεων 20% που αναλογούν στην περίοδο από την 1η/1/2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της διορθωτικής δήλωσης θα μπορεί να γίνει τμηματικά σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, όπως ήδη συμβαίνει με τα ποσά που βεβαιώνονται στο πλαίσιο εφαρμογής της προηγούμενης ρύθμισης. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα Νομικά Πρόσωπα.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν στους Δήμους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους με βάση τη νέα ρύθμιση θα γλιτώσουν από την πληρωμή υπέρογκων ποσών, καθώς θα αρκεί να πληρώσουν μόνο τα επιπλέον δημοτικά τέλη και τον επιπλέον ΤΑΠ, που αναλογούν στα επιπλέον τ.μ., με αναδρομικές χρεώσεις μόνο για τις περιόδους από την 1η/1/2020 και μετά και με προσαύξηση 20%, αντί 100% – 200% που ισχύει σήμερα.

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους Δήμους της χώρας αναπτύχθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέσω της εφαρμογής θα παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων, όπως είναι καταχωρισμένα στην ηλεκτρονική εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, προκειμένου να διευκολύνονται οι πολίτες στη συμπλήρωση των δηλώσεων και συγκεκριμένα για να μπορούν εύκολα να «ευθυγραμμίζουν» τα τετραγωνικά που είναι δηλωμένα στους Δήμους με τα πραγματικά τετραγωνικά που έχουν δηλώσει στην Εφορία.