Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Μια θέση νοσηλευτή στην Ηλιακτίδα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Μια θέση νοσηλευτή, ΠΕ, ή ΤΕ ή και ΔΕ ζητά να καλύψει η Ηλιακτίδα για τα προγράμματα του μεταναστευτικού.      

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους  απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Ιουλίου 2024 με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου πέραν της 31/7/2024.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα καθήκοντα για την πιο πάνω θέση είναι διαθέσιμα στην αναλυτική προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ: www.iliaktida-amea.gr. Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας στο πλαίσιο του έργου. 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση που επισυνάπτεται, η οποία θα παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της Ηλιακτίδας, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (1/2/2024) Νοσηλευτής. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 15:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με ταχυδρομείο ή κούριερ που θα φτάσουν μετά την λήξη της προθεσμίας συμμετοχής. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επίσης με προηγούμενη προκήρυξη που έχουν ήδη δημοσιεύσει τα ΝΕΑ της ΛΕΣΒΟΥ, η “Ηλιακτίδα” ζητά να προσλάβει υπεύθυνο πληροφοριακών συστημάτων. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img