Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

Δύο θέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Δύο θέσεις ειδικών επιστημόνων και συγκεκριμένα πολιτικών μηχανικών ή τοπογράφων θα καλυφθούν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SMAPE (Shared Mobility Action Programmes Exchange), για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη. Οι αιτήσεις και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email [email protected] έως και τις 19 Φεβρουαρίου, ενώ θα έχουν διάρκεια 2 χρόνια, έως τις 28/02/2026 ή έως τη λήξη του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό που έχει εγκριθεί ως απολαβές για κάθε θέση είναι 40.000 ευρώ.

Εκτός από τα πτυχία Πολιτικού μηχανικού ή Τοπογράφου, τα προσόντα που ζητούνται είναι: 

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

Επίσης, ως αποδεικτικά – δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Μετά τη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και των βιογραφικών και εφόσον ο υποψήφιος περάσει στην επόμενη φάση, τότε θα του ζητηθεί να προσκομίσει ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Το έργο Shared Mobility Action Programs Exchange (SMAPE) στοχεύει στη βελτίωση των κοινών πολιτικών κινητικότητας. Το έργο θα επικεντρωθεί σε πτυχές, όπως η κοινή ενσωμάτωση της κινητικότητας με την κοινή μεταφορά και κινητικότητα ως υπηρεσία, η ανάπτυξη εργαλείων για παρακολούθηση και προσαρμογές πολιτικών, η επιρροή στη στάση και τη συμπεριφορά, η βελτιστοποίηση του συνδυασμού τρόπων κινητικότητας, κανονισμών, η θεσμοθέτηση πλαισίων για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συστάσεις πολιτικής και συνεισφορές σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Μέσα από αυτό το έργο θα συγκεντρωθούν προτάσεις σχετικά με την λήψη μέτρων για τη μείωση της χρήσης των ΙΧ, τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε άλλα αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως το ΕΣΠΑ, αλλά και άλλα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως το “INTERREG” και το “HORIZON”.

Οι συγκεκριμένες θέσεις των δύο ειδικών επιστημόνων αφορούν στην υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων:

 • Κοινή μεθοδολογία για προγράμματα κοινής κινητικότητας και διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ περιφερειών:
 • Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση δεδομένων και πινάκων ελέγχου που σχετίζονται με την κοινή κινητικότητα
 • Πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση υπηρεσιών κοινής κινητικότητας στα δημόσια μέσα μεταφοράς
 • Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτροκίνηση των υπηρεσιών κοινής κινητικότητας
 • Κέντρα κινητικότητας και Υπηρεσίες Συγκοινωνιακής Συγκέντρωσης (MaaS)
 • Στρατηγικές επικοινωνίας προς τους τελικούς χρήστες και αλλαγή συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη σε θέματα και ευκαιρίες πολιτικής στον τομέα της κοινής κινητικότητας
 • Αναγνώριση βέλτιστων και χειρίστων πρακτικών στην περιοχή
 • Ενθάρρυνση για δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

Η επιλογή των προσληφθέντων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Αναλυτικά η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Β. Αιγαίου www.ptaba.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22510 37737.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img