Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

“Ναι” για τη μελέτη της Βαρειάς

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ άναψε το πράσινο φως για την πολεοδόμηση των περιοχών Βαρειάς – Ακρωτηρίου και ο φάκελος κατατίθεται προς έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας

“Το πράσινο φως” για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης Βαρειάς – Ακρωτηρίου, Βίγλας και Ταξιαρχών άναψε πριν λίγες μέρες το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων με ομόφωνη απόφασή του. Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος θα σταλεί άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον τελικό έλεγχο, με την ελπίδα εκατοντάδων ιδιοκτητών και του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, Γιάννη Βατού, ότι αυτή την φορά θα γίνει νόμος του κράτους και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ολόκληρη η περιοχή μελέτης διαμορφώνεται σε περιοχή α’ κατοικίας ως προάστιο της Μυτιλήνης και εξειδικεύεται στον Πολεοδομικό Κανονισμό ως προς το είδος των χρήσεων που επιτρέπονται. Βάσει της μελέτης, στις όχθες των ρεμάτων δημιουργούνται ζώνες πρασίνου σε επαφή με τις οριογραμμές. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει διαχωρισμός και προστασία αφενός του φυσικού περιβάλλοντος του ρέματος και αφετέρου του δομημένου περιβάλλοντος. 

Ο σχεδιασμός του οδικού δικτύου έγινε με γνώμονα την βασική προϋπόθεση της δυνατότητας άμεσης υλοποίησης. Δεν κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης γιατί θα ήταν επιζήμιο για τον χαρακτήρα της περιοχής, γι’ αυτό το λόγο επιλέχθηκε η λύση των διάσπαρτων μικρών χώρων στάθμευσης, κύρια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των λίγων επισκεπτών.

Ο κλάδος του τουρισμού και της αναψυχής μπορεί να αναπτυχθεί σε όλη την έκταση της περιοχής αρκεί να μην αφορά οχλούσες δραστηριότητες και σε βάρος της περιοχής κατοικίας. Σε κεντρικό σημείο στην περιοχή, δημιουργείται κόμβος με χρήσεις Εκπαίδευσης – Πρόνοιας – Αθλητισμού σε έκταση που προκύπτει από την υποχρέωση των παρακείμενων ιδιοκτησιών εισφοράς σε γη.

Ο Κανονισμός Δόμησης συντάχθηκε με βάση τους κανόνες εξασφάλισης του χαρακτήρα του οικισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με περιορισμό στον όγκο των οικοδομών, τον καθορισμό των χρήσεων γης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του οικισμού, χωρίς να δημιουργείται όχληση των κατοίκων και ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος.

Βασικοί άξονες της πρότασης είναι η διαφύλαξη του χαρακτήρα της περιοχής, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αποφυγή της πυκνής δόμησης. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται η κοπή των δέντρων, που υπάρχουν κατά μήκος των οδών, των υφιστάμενων και των υπό διάνοιξη, ακόμη και αν έτσι μειώνεται το πλάτος του οδοστρώματος.

Στην μελέτη αποτυπώνονται αναλυτικά οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, όπως και ειδικοί όροι απαγόρευσης κατασκευής κτιρίων επί υποστηλωμάτων. Στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της Βαρειάς – Ακρωτηρίου, εμπίπτουν δυο βασικά τμήματα υδατορεμάτων μέχρι την εκβολή τους στη θάλασσα, καθώς και ένα μικρότερο τμήμα κλάδου ρέματος, για τα οποία έχουν καθορισθεί και εγκριθεί οι οριογραμμές.

Μετά την θετική απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, οι ιδιοκτήτες γης στις παραπάνω περιοχές που παρέμεναν όμηροι της περιουσίας τους επί 25 χρόνια ευελπιστούν ότι δεν θα υπάρξει άλλη καθυστέρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για να δημοσιευτεί ως νόμος του κράτους. Αυτός είναι και ο στόχος του Δήμου Μυτιλήνης, που παρά τα γνωστά προβλήματα στην λειτουργία της Υπηρεσίας της Πολεοδομίας, έθεσε σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση του φακέλου της μελέτης τα τελευταία 2 χρόνια. 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img