Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Ο Απ. Πατέστος Συμπαραστάτης του δημότη


Ο Απόστολος Πατέστος είναι ο πρώτος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Μυτιλήνης, που εξελέγη χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρώην Αντιδήμαρχος εξελέγη με αυξημένη πλειοψηφία, λαμβάνοντας 23 ψήφους, έναντι 2 που έλαβε η επίσης υποψήφια για την θέση, Μαρία Κουρτζή. Η θητεία του Συμπαραστάτη του δημότη ακολουθεί την θητεία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή θα λήξει στις 31/12/2028.

Όπως ανέφερε κατά την εισήγηση του θέματος ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Χριστόφας, από την εφαρμογή αυτού του θεσμού, με το νόμο του “Καλλικράτη”, το 2011, μέχρι και σήμερα η θέση αυτή παρέμενε κενή στον πρώην ενιαίο Δήμο Λέσβου και στην προηγούμενη θητεία του Δήμου Μυτιλήνης. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 2 μήνες και για πρώτη φορά υπήρξε ενδιαφέρον.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Πανάγος Κουφέλος, δήλωσε εξ’ αρχής ότι θα στηρίξει τον θεσμό με σκοπό ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης να έχει ενεργό ρόλο στα δημοτικά πράγματα και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Λαϊκή Συσπείρωση απείχε από την ψηφοφορία. 

Όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα πήρε τον λόγο ο Απ. Πατέστος που ήταν παρών στην συνεδρίαση και δήλωσε: «Ευχαριστώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, είτε με ψήφισαν είτε όχι και δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω να καταξιώσω τον θεσμό προς όφελος των δημοτών και των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική θέση που μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο επ’ ωφελεία του Δήμου και των δημοτών, μακριά από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις».

Ο Απ. Πατέστος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης στέκεται αρωγός στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και δικαίου μεταξύ της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημότη και της Επιχείρησης και αναπτύσσει μια πολυμερή δράση, με κύρια χαρακτηριστικά τη διαμεσολάβηση μεταξύ των Δημοτικών Υπηρεσιών και Οργανισμών και των δημοτών, κατοίκων και των επιχειρήσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της  νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Στις αρμοδιότητές του ανήκει η αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του θεσμού που επιβάλλει την τήρηση των αρχών της αµεροληψίας, της αντικειµενικότητας και της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και της γρήγορης επίλυσης των διαφορών. Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, διερευνά υποθέσεις που αφορούν σε κακοδιοίκηση (ανεπαρκή ή  πλημμελή), όταν ένα θεσμικό ή  διοικητικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο, παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής Διοίκησης ή παραβιάζει τα δικαιώματα του δημότη. Ενδεικτικά στην εισήγηση αναφέρονται διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img