Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Οριστική λύση για το Μιχαλέλειο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Προς οριστική λύση βαίνει η υπόθεση της διαχείρισης και λειτουργίας του Μιχαλέλειου Γηροκομείου, στο Πλωμάρι, που θα συζητηθεί και πάλι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης τη Δευτέρα. Ο Στρατής Κύτελης θα εισηγηθεί την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης, που αφορά στην παράδοση περιουσιακών και λοιπών στοιχείων του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ώστε να αναλάβει την Διοίκηση η Κοινότητα Πλωμαρίου. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν τα χρέη στο προσωπικό και στους προμηθευτές που έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα και το Ίδρυμα θα μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του.

Εξάλλου, μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 • Ο σχεδιασμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027
 • Η έκδοση ψηφίσματος υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω covid-19 για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού
 • Η έγκριση εκτέλεσης έργων και μελέτης αρμοδιότητας Δήμου Μυτιλήνης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου
 • Η τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, που αφορά στην ίδρυση δημοτικού κοιμητηρίου στη θέση “Ποταμός” της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους – Έγκριση εκτέλεσης σχετικών ενεργειών και εργασιών
 • Ο συμψηφισμός δαπάνης για την σύνταξη ηλεκτρολογικού σχεδίου με μελλοντικά οφειλόμενα  μισθώματα του δημοτικού ακινήτου με τη διακριτική ονομασία «Δημοτικό Αναψυκτήριο Αγιάσου»
 • Ο καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα διοικητικά όρια του Δήμου Μυτιλήνης
 • Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Πυργέλια» της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
 • Η έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της δημοτικής οδού Δ25, η οποία συμβάλλει με την 36η Εθνική οδό Μόριας – Λάρσου 
 • Η έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί της δημοτικής οδού στην περιοχή Αλυφαντών, στην Παγανή
 • Η τοποθέτηση παραβολικού καθρέφτη σε δημοτική οδό στην περιοχή Ακρωτήρι
 • Η έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Μυτιλήνης» 
 • Η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης
 • Η έγκριση απευθείας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες παρακολούθησης υλοποίησης μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα
 • Οι μεταβολές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

spot_img

More articles