Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Στις 2 Ιανουαρίου οι δημαιρεσίες

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στις 2 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη, θα διεξαχθούν οι δημαιρεσίες στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, αν και η σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει τη δυνατότητα να γίνει η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου έως και τη Δευτέρα, 8 του μηνός. Για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024 – 2029 η πρώτη θητεία των μελών του Προεδρείου θα έχει διάρκεια 30 μήνες και θα λήξει στις 30 Ιουνίου του 2026.

Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, ως εξής: Ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του Δημάρχου, ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη και ο Γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.

Η σειρά κατάταξης των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη, διαμορφώνεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση ανακήρυξης των επιτυχόντων από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών των παρατάξεων λόγω ανεξαρτητοποιήσεων ή διαγραφών, δεν οδηγεί σε επανακαθορισμό της σειράς τους στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και, επομένως, δεν επηρεάζει τη συγκρότηση του Προεδρείου.

spot_img

More articles

spot_img