Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022

Τρίτη προκήρυξη για ναυαγοσώστες

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


  • Μέχρι τις 9 Ιουνίου οι αιτήσεις στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Τρίτη και… τυχερή, ελπίζει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου να είναι η προκήρυξη για την κάλυψη δύο θέσεων ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες των Βατερών και της Ερεσού. Στις προηγούμενες δύο προκηρύξεις, που αφορούσαν τρία άτομα, ανταποκρίθηκε μόνο ένας ενδιαφερόμενος που πληρούσε τις προϋποθέσεις, αφού είναι γνωστό και μόνιμο το πρόβλημα εξεύρεσης ναυαγοσωστών στο νησί μας, με συνέπεια αφενός να μην υπάρχει φύλαξη των λουομένων και αφετέρου να καλούνται οι Δήμοι να πληρώσουν τσουχτερά πρόστιμα στο Λιμεναρχείο. 

Τα κύρια προσόντα που ζητούνται για την κάλυψη των δύο θέσεων είναι: 

– Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

– Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 45 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κ.λ.π.).

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

– Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται

– Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

– Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους»

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης που υπάρχει στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Λέσβου και μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν στο email [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας, που είναι η επόμενη Πέμπτη, 9 Ιουνίου.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις