Φωτοσχόλια

φωτοσχόλιο

Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας στο νησί μας που χρόνο με το χρόνο καταγράφεται, αλλά υπάρχει και μια άλλη όψη του νομίσματος....