Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

1 εκατ. ευρώ χάνει ο Δήμος Μυτιλήνης!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Κατατέθηκε χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, την οποία συνυπογράφουν 164 Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων της Μυτιλήνης και της Δυτικής Λέσβου, κατά τριών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τις οποίες παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους “οφειλόμενα” ποσά από τη μη καταβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων. Με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση παρακρατήθηκε το συνολικό ποσό των 48.637.601,30 ευρώ από τους Δήμους για το α’ εξάμηνο του 2023 και μόνο ο Δήμος Μυτιλήνης χάνει από αυτή την παρακράτηση 1 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Παναγιώτης Χριστόφας, «η παρακράτηση των ποσών για το τέλος ταφής απορριμμάτων αποτελεί μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο μας και γι’ αυτό προσφύγαμε μαζί με την ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεωρούμε ότι είναι άδικη αυτή η απόφαση και θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική διαχείριση αυτού του ζητήματος για όλους τους Δήμους».

Με τη δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση, επιχορηγήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με το συνολικό ποσό των 129.141.872,00 ευρώ για την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού των Δήμων για το τέλος ταφής του έτους 2022 και για το τέλος ταφής του α’ εξαμήνου έτους 2023. Η επιχορήγηση του ΕΟΑΝ προκύπτει εξ ολοκλήρου από παρακρατήσεις, σε βάρος των Δήμων, από τους οφειλόμενους σε αυτούς ΚΑΠ. Με την τρίτη προσβαλλόμενη απόφαση παρακρατήθηκε εκ νέου σε βάρος των Δήμων το συνολικό ποσό των 6.708.689,21 ευρώ.

Όπως είναι γνωστό, το τέλος ταφής απορριμμάτων επιβάλλεται στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και εν προκειμένω στη ΔΕΔΑΠΑΛ, που ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες. Το τέλος ταφής υπολογίζεται κλιμακωτά, αυξανόμενο ανά έτος αρχής γενομένης από το έτος 2022. Αρχικά ορίστηκε στα 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ. Από την 1/1/2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1/01/2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα χρόνια. Για το 2024 οι Δήμοι θα επιβαρυνθούν με το ποσό των 240 εκατ. ευρώ για την αναδρομική καταβολή του τέλους ταφής των απορριμμάτων των ετών 2022, 2023 και του πρώτου εξαμήνου του 2024.

Οι λόγοι ακύρωσης της επιβολής του τέλους ταφής απορριμμάτων που επικαλούνται οι Δήμοι είναι η πλημμελής μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι και οι ΦοΔΣΑ δεν έχουν την αρμοδιότητα, ούτε τους απαιτούμενους πόρους για την κατασκευή μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής την κατάλληλη τεχνολογική επάρκεια, ώστε να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που διατίθεται μέσω υγειονομικής ταφής. 

Επιπλέον, η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας, του κράτους δικαίου και της αναλογικότητας, αφού επιβάλλει το τέλος ταφής ως διοικητική κύρωση στους Δήμους χωρίς υπαιτιότητα αυτών. Τέλος, οι Δήμαρχοι υποστηρίζουν ότι η θέσπιση του τέλους ταφής, όπως επιχειρείται, αντίκειται ευθέως και προδήλως στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας αλλά και στο άρθρο 102 του Συντάγματος περί οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων.

spot_img

More articles

spot_img