Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

34 εκατ. ευρώ για τα έργα μείωσης των σκουπιδιών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς θα δημοσιευτούν οι διαγωνισμοί για τις δύο μονάδες μετά από την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου

Στην δημοπράτηση της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κλεφτόβιγλα και στην κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης στην παλιά χωματερή της Μυτιλήνης, στη θέση Λεμονού, προχωρά η ΔΕΔΑΠΑΛ, έχοντας θέσει ως στόχο να έχουν βγει στον αέρα οι διαγωνισμοί μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, όπως δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί μας. 

Ο προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στα 34 εκατ. ευρώ και οι προτάσεις έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

 

Στην Κλεφτόβιγλα

Αντικείμενο του πρώτου έργου είναι η επεξεργασία, με ανάκτηση, υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α. και προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων πράσινων αποβλήτων κήπων και υλικών συσκευασίας, καθώς και η ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας στον παρακείμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα:

  • Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων αποβλήτων (ΧΥΤA/Y) συνολικής έκτασης 89.165,46 στρεμμάτων 
  • Μονάδα Επεξεργασίας μη επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) ονομαστικής (μέγιστης) δυναμικότητας 25.000 τόνων ανά έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και 9.000 τόνων ανά έτος ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας
  • Μονάδα Επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) και πράσινων αποβλήτων, δυναμικότητας 8.000 τόνων ανά έτος.
  • Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αδρανών (ΧΥΤ αδρανών) με συνολική χωρητικότητα 500.860 m3
  • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) με την προσθήκη δύο επιπλέον σταδίων επεξεργασίας (αναβάθμιση υφιστάμενης).

 

Οι εγκαταστάσεις

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα επεξεργασίας και συγκεκριμένα την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα περιλαμβάνει την είσοδο απορριμματοφόρου οχήματος – ζύγιση, τη Μονάδα Υποδοχής, τη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, την Υποδοχή και προεπεξεργασία Απορριμμάτων στη Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας, τον διαχωρισμό βάσει μεγέθους και χαρακτηριστικών, τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, την Υποδοχή και προεπεξεργασία οργανικών αποβλήτων, τη Μονάδα Κομποστοποίησης, τη Μονάδα Ωρίμανσης, τη Μονάδα Τελικής Επεξεργασίας – Ραφιναρίας, την ασφαλή διάθεση απορριμμάτων/υπολειμμάτων, την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και λειτουργία του ως ΧΥΤΥ, καθώς και τα έργα διαχείρισης βιοαερίου τόσο στον υφιστάμενο ΧΥΤΥ όσο και στην επέκτασή του. Το παραγόμενο βιοαέριο θα οδηγείται για καύση σε κατάλληλο πυρσό καύσης.

Παράλληλα, στην μελέτη περιλαμβάνονται έργα διαχείρισης ομβρίων περιμετρικά του νέου κυττάρου, επέκταση του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΥ προκειμένου να καλύπτεται και η λειτουργία του νέου κυττάρου, έργα οδοποιίας και έργα αναβάθμισης των έργων Διαχείρισης / Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.

Ακόμη, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης στην παλιά χωματερή της Μυτιλήνης.

 

Με προγραμματική σύμβαση

Ο ακριβής προϋπολογισμός των έργων είναι 33.900.233 ευρώ και έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΑΠΑΛ για την εκτέλεσή τους αφού η Εταιρεία, με το υφιστάμενο προσωπικό της, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων μελετών, έργων και προμηθειών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς απαιτείται διαχειριστική επάρκεια. 

Δεδομένου ότι ο Δήμος Μυτιλήνης με τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Οικονομικών Υπηρεσιών) διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα όλο το φάσμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, ένταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υπογράφηκε η σύμβαση για την κατάθεση της πρότασης.

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ, Π. Κατσαβέλλης, «έχουμε ήδη στα χέρια τις εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων και για τα δύο σημαντικά αυτά έργα και θα προχωρήσουμε άμεσα στην διεξαγωγή των διαγωνισμών ανάθεσης, μόλις δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η απόφαση για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που αποτελεί βασική προϋπόθεση. Απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στα έργα για τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και τη Μονάδα Κομποστοποίησης. Πρόκειται για έργα τα οποία είναι αναγκαία για το νησί μας και για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα βέβαια με την κατασκευή των δύο μονάδων οι Δήμοι θα εξοικονομήσουν χρήματα που ειδάλλως θα κατέβαλλαν στο κράτος, που θέσπισε το τέλος ταφής απορριμμάτων από τις αρχές της χρονιάς, αφού θα μειωθούν τα σκουπίδια που θα οδηγούνται προς ταφή. Τέλος, προχωράμε στον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του στόλου της ΔΕΔΑΠΑΛ που θέσαμε σε προτεραιότητα από την αρχή της θητείας μας».

spot_img

More articles

spot_img
spot_img