Σάββατο, 1 Οκτωβρίου, 2022

Αιτήσεις για τις 24 μόνιμες θέσεις

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 13K/2021, όπως ήταν αναμενόμενο, αρχές Ιανουαρίου, και το είχαμε γράψει και στο καθημερινό μας φύλλο και στη σελίδα μας Ευκαιρίες Εργασίας για τις μόνιμες θέσεις στην Περιφέρεια και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.  

Πρόκειται για 24 θέσεις που κατανέμονται στην περιοχή μας και περιλαμβάνονται στη μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 1.468 μόνιμων υπαλλήλων σε Δήμους και Περιφέρειες. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η κάλυψη 24 θέσεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και στο Λιμενικό Ταμείο.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων που έγινε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν 21 υπάλληλοι και στον Δήμο Δυτικής Λέσβου δύο. Στην προκήρυξη προβλέπεται και μία θέση για το Λιμενικό Ταμείο, ενώ δεν προβλέπεται καμία θέση για τον Δήμο Μυτιλήνης.

 

Οι θέσεις

Πιο αναλυτικά, οι δύο θέσεις που θα καλυφθούν στο Δήμο Δυτικής Λέσβου αφορούν:

 • 1 υπάλληλο ΠΕ Μηχανικό
 • 1 υπάλληλο ΤΕ Μηχανικό Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα προσληφθούν 21 μόνιμοι υπάλληλοι για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – Τοπογράφος
 • 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός (με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού)
 • 2 υπάλληλοι ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • 2 υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικοί
 • 1 υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικός
 • 6 υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικοί – Κτηνίατροι
 • 2 υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
 • 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού
 • 1 υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός – ειδικότητας Χημικός Μηχανικός
 • 1 υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής
 • 2 υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικοί.

Στο Λιμενικό Ταμείο θα προσληφθεί ένας υπάλληλος ΠΕ ειδικότητας Πολιτικού μηχανικού.

Όπως έχουμε γράψει, τα τελευταία χρόνια, εκτός από τους Δήμους, σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, που είχε τεθεί κατ’ επανάληψη και από την πρώην Περιφερειάρχη, Χριστιάνα Καλογήρου. Λίγους μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά του ο Κώστας Μουτζούρης, στις αρχές του 2020, είχε υποβάλει εγγράφως αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας την κάλυψη των κενών, ιδιαίτερα στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

Πριν μερικούς μήνες επανήλθε με νέο έγγραφο, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα έχουν διογκωθεί, ενώ πίεσε το Υπουργείο και με επισκέψεις στην Αθήνα, θέτοντας την πρόσληψη προσωπικού ως βασικό αίτημα της Περιφερειακής Αρχής. Οι 21 θέσεις που θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στον μηχανισμό της Περιφέρειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

 

Η προκήρυξη

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις οι 1.124 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 306 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 36 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και δύο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναγράφονται αναλυτικά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις ειδικότητες των θέσεων, σε ποιους Δήμους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς φορείς αφορούν, τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ.), τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και τη διαδικασία επιλογής.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι συνολικές θέσεις κατανέμονται στους παρακάτω φορείς: Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

 

Τι να προσέξετε 

Να σημειώσουμε ότι κατά το πρώτο στάδιο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Μητρώου και η επισύναψη σκαναρισμένων δικαιολογητικών. Η κατάσταση της αίτησης φέρει την ένδειξη «Υποβλήθηκε χωρίς δικαιολογητικά», ενώ οι υποψήφιοι προκειμένου να κερδίσουν το μέγιστο της μοριοδότησης οφείλουν να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση όλα τα απαραίτητα πεδία.

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος πρέπει να εκδώσει και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων Α΄ σταδίου και στη συνέχεια να καταχωρίσει τον κωδικό του πληρωμένου παραβόλου στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, διαφορετικά η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μόνο από όσους υποψήφιους κληθούν, κατά το Β’ στάδιο των αιτήσεων, κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την προκήρυξη 13K/2021 στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή διαδικτυακά από το ΑΣΕΠ.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img