Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Θέση ελεγκτή γενεαλογίας στο Συνεταιρισμό Παρακοίλων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Ο Αγροτικός Ελαιουργικός & Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Παρακοίλων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1. «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» Υπομέτρο 10.2, Μέτρο 10 του Π.Α.Α. 2014-2020 προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

-Έναν ελεγκτή γενεαλογίας Δ.Ε. 

Απαραίτητα προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ. 

Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Ιανουαρίου 2022 στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22530 94358, ώρες 08:30 έως 13:30. 

Οι ελεγκτές γενεαλογίας ασχολούνται με την καταγραφή και τις μετρήσεις των προβάτων που είναι ενταγμένα στα Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης στα οποία, όπως έχουμε γράψει κατά το παρελθόν, συμμετέχει και ο Συνεταιρισμός Παρακοίλων επιδιώκοντας να βελτιώσει το γενετικό υλικό των προβάτων των μελών του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγής αλλά και της ανθεκτικότητας των προβάτων μέσα από κατευθυνόμενες διασταυρώσεις και επιλογή των καλύτερων γεννητόρων. Αυτό γίνεται με παρακολούθηση των κοπαδιών για την τήρηση στοιχείων και δεδομένων και είναι και το αντικείμενο του υπαλλήλου που προσλαμβάνει ο Συνεταιρισμός.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις