Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Δύο θέσεις εργατών στο εργοστάσιο της ΔΕΗ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Δύο θέσεις ανειδίκευτων εργατών ζητά να προσλάβει το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Επάνω Σκάλα της Μυτιλήνης, προκειμένου να τους απασχολήσει για 60 ημερομίσθια για την κάλυψη εποχικών αναγκών της μονάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις δύο θέσεις εργατών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, στα γραφεία του εργοστασίου της ΔΕΗ, επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης στην Επάνω Σκάλα.

Η ειδική έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση διανέμεται από τη γραμματεία της μονάδας, ενώ θα υποβάλουν μαζί συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας όχι παλαιότερη των 2 μηνών. 

-Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας.

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όχι παλαιότερη των 5 μηνών. 

-Έγγραφα που να αποδεικνύουν την κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, όπως παραδείγματος χάριν ο αριθμός των παιδιών του, αν είναι πολύτεκνος ή έχει μονογονεϊκή ιδιότητα.

-Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

-Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρεται η απασχόληση ή όχι στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της με οποιοδήποτε είδος σύμβασης κατά το τελευταίο 12μηνο. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη με σύμβαση στη ΔΕΗ πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους με σύμβαση 60 ημερομισθίων.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις