Κυριακή, 7 Αυγούστου, 2022

Αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ξεκίνησε την Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων από τους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς που θέλουν να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης που απαλλάσσει τους γονείς από την υποχρέωση καταβολής τροφείων, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους γονείς….

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»

Ξεκίνησε την Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων από τους Δημοτικούς και Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς που θέλουν να συμμετέχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης που απαλλάσσει τους γονείς από την υποχρέωση καταβολής τροφείων, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους γονείς. Οι διαδικασίες καθυστέρησαν σημαντικά φέτος, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου και πιθανότατα στον ενάμιση μήνα που απομένει δεν θα προλάβουν να αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους. 

Σε κάθε περίπτωση, και φέτος έχουν δικαίωμα συμμετοχής εργαζόμενοι αλλά και άνεργοι γονείς με μικρά παιδιά και οι θέσεις που θα καλυφθούν στη Λέσβο είναι περίπου 400.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν το Σεπτέμβριο του 2022. Δικαιούχοι είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

– Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Αιτήσεις υποβάλλουν οι εργαζόμενες στην Ελλάδα που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και οι άνεργες μητέρες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Η δράση στοχεύει στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας, στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης ευάλωτων παιδιών και παιδιών σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα, όπως ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην πρόσβαση σε βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, για παροχή φροντίδας από Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και στην πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών και σε παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες για απασχόλησή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π).

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παρέχεται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα και λειτουργούν νομίμως και είναι πλήρως εναρμονισμένοι προς το εκάστοτε ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, καθώς και εκείνου που σχετίζεται με την εφαρμογή του παιδαγωγικού πλαισίου «Κυψέλη», εφόσον έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κατόπιν ολοκλήρωσης της πιλοτικής εφαρμογής αυτού.

Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφελούμενων βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η σειρά κατάταξης των ωφελούμενων, όπως ιδίως οι ειδικότερες συνθήκες ευαλωτότητάς τους και το οικογενειακό τους εισόδημα. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος της αξίας συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία υλοποίησης και χρηματοδότησης. Η δράση του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος με διάρκεια 11 μηνών, που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την 31η Ιουλίου 2023.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img