Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Αντιπυρικό σχέδιο για Λέσβο – Λήμνο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Σκοπός του σχεδίου είναι η ανάλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών και ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργειών, δράσεων και έργων πυροπροστασίας

Στην σύνταξη αντιπυρικού σχεδίου για το Νομό Λέσβου προχωρά η Διεύθυνση Δασών, βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τις Υπηρεσίες Δασικού Τομεακού Σχεδιασμού. Η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου βρίσκεται στον αέρα από την περασμένη Παρασκευή και ο προϋπολογισμός είναι 440.000 ευρώ. Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σκοπός του σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για τη Λέσβο και τη Λήμνο είναι η στοχευμένη ανάλυση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια ο σχεδιασμός των κατάλληλων ενεργειών, δράσεων και έργων που θα οδηγήσουν (άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα) στην καλύτερη προστασία των δασικών εν γένει εκτάσεων και κατά συνέπεια στη θωράκιση από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς των οικισμών, των κτιριακών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου θα πρέπει:

– Να καταγραφεί το ιστορικό των πυρκαγιών, καθώς και οι υφιστάμενες υποδομές αντιπυρικής προστασίας.

– Να εκτιμηθεί με κατάλληλα κριτήρια ο κίνδυνος εκδήλωσης των πυρκαγιών και ο χρονικός και χωρικός καθορισμός των επιμέρους περιοχών με τον υψηλότερο κίνδυνο.

– Να προταθούν ιεραρχικά (σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς) τα έργα, οι ενέργειες και οι συλλογικές δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε επιμέρους περιοχή.

Παραδείγματα των παραγόντων που αξιολογούνται για την πιθανότητα εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς είναι το ιστορικό των πυρκαγιών της περιοχής, τα δίκτυα υψηλής και μέσης τάσης, το οδικό δίκτυο, οι χωματερές και οι χώροι παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και οι χρήσεις γης. Παραδείγματα των παραγόντων που αξιολογούνται για την αξιολόγηση της έντασης μιας πυρκαγιάς είναι οι δείκτες κινδύνου, η υπάρχουσα βλάστηση, ο τύπος και η ποσότητα της καύσιμης ύλης και το ανάγλυφο της περιοχής, ενώ παραδείγματα των παραγόντων που αξιολογούνται για την αξιολόγηση των απειλούμενων αξιών από την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς είναι ο υπάρχων πληθυσμός, οι υπάρχουσες υποδομές και τα δίκτυα, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι προστατευόμενες περιοχές.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη πρόληψης των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της αντιπυρικής προστασίας. Η πρόληψη περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή ελεγμένων δεδομένων, την διερεύνηση των αιτίων και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, τεχνικά και τεχνολογικά μέτρα για εξάλειψη συγκεκριμένων αιτίων και μείωση καταστροφών, νομοθετικά μέτρα (π.χ. νόμοι ιδιοκτησίας και χρήσης γης), κατάλληλη διαχείριση του δάσους, αντιπυρικό σχεδιασμό, προκατασταλτικά έργα (δρόμους, δεξαμενές, ελικοδρόμια, αντιπυρικές ζώνες, κλπ., ετοιμότητα – σύστημα εκτίμησης κινδύνου, επίγειες περιπολίες στο δάσος και προσωπικές επαφές και εντοπισμό των πυρκαγιών από το έδαφος ή τον αέρα).

Οι προτάσεις για, κατά χώρο, διασπάσεις της συνέχειας της δασικής βλάστησης ή όποιο άλλο έργο ή εργασία προτείνεται από τη μελέτη που σκοπό έχει την κάλυψη αναγκών αντιπυρικής προστασίας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υ.Π.Ε.Ν., θα απεικονίζονται σε επίπεδα πληροφοριών, για καθένα από τα οποία θα πρέπει να τηρούνται οι εξής όροι: Ψιλές αντιπυρικές ζώνες, παρόδιοι ψιλές, στεγασμένες και μικτές ζώνες, δρόμοι, στεγασμένες ζώνες και καθαρισμοί.

Επίσης, επειδή η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού είναι αναγκαία σε δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που είναι ευαίσθητες στις δασικές πυρκαγιές, πρέπει να προβλέπεται από τον μελετητή δίκτυο υδατοπαροχών, σε συνδυασμό με το υπάρχον φυσικό και τεχνητό (ρέματα, λίμνες, αγροτικό αρδευτικό δίκτυο, πηγάδια, κλπ.). Το δίκτυο υδατοπαροχής θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα επίπεδο, με πληροφορία αναγκαία για την αξιοποίησή του (π.χ. κατηγορία, χωρητικότητα, συλλεκτήριος λεκάνη, υδατοπαροχή κλπ.). 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην σύνταξη του αντιπυρικού σχεδίου έχουν και τα πυροφυλάκια, αφού εκτός από την έγκαιρη επισήμανση και αναγγελία των δασικών πυρκαγιών, πρέπει να χρησιμεύουν για καταφύγιο κυνηγών, εκδρομέων, για ξενώνες δασικών υπαλλήλων κλπ..

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img