Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Σταθμοί Φόρτισης και Φωτοβολταϊκά

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Μετά την παραλαβή των πρώτων ηλεκτρικών οχημάτων, η Δημοτική Αρχή Δυτικής Λέσβου βγάζει στον «αέρα» και τον διαγωνισμό, με ανοικτή διαδικασία, για τους 4 Σταθμούς Φόρτισης και φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίστηκε η 30ή Νοέμβρη. 

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου που αποτελεί τον πρώτο πανελλαδικά Δήμο που διαθέτει ηλεκτρικά οχήματα, συνεχίζει να προωθεί την ηλεκτροκίνηση με την προμήθεια και εγκατάσταση των τεσσάρων Σταθμών Φόρτισης και αντίστοιχων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των φορτιστών. Η υλοποίηση του αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί μέσω των εξής επιμέρους Υποέργων:

– Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης δημοτικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

– Υποέργο 2: Εργασίες ΟΚΩ (νέες παροχές ΔΕΔΔΗΕ). 

– Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες, για τη λειτουργία των Σταθμών Φόρτισης. 

Με την υλοποίηση του παραπάνω αντικειμένου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου στοχεύει στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με τη σταδιακή αντικατάσταση παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων, με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Το κρίσιμο στοιχείο στον συγκεκριμένο σχεδιασμό του Δήμου είναι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση των προτεινόμενων οχημάτων, αντί της περαιτέρω επιβάρυνσης του εργοστασίου στη Μυτιλήνη και του ήδη επιβαρυμένου δικτύου. Για να επιτευχθεί αυτό σχεδιάστηκε η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων με ταυτόχρονη εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Απώτερος, τέλος, σκοπός του Δήμου είναι, πέραν της σταδιακής μετάβασης σε κινητικότητα χαμηλών εκπομπών αέριων ρύπων και του περιορισμού της ηχορρύπανσης, η μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, η εξοικονόμηση πόρων και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 224.588,80 ευρώ. Τα παραδοτέα έργα είναι τα εξής:

-Σταθμός Φόρτισης Καλλονής: 2 διπλοί και 4 μονοί φορτιστές  (προμήθεια και εγκατάσταση)

– Σταθμός Φόρτισης Πέτρας: 2 μονοί φορτιστές (προμήθεια και εγκατάσταση)

– Σταθμός Φόρτισης Ερεσού: 2 μονοί φορτιστές (προμήθεια και εγκατάσταση)

– Σταθμός Φόρτισης Πολιχνίτου: 2 μονοί φορτιστές(προμήθεια και εγκατάσταση)

Σταθμός Φόρτισης Καλλονής: Αναβάθμιση σε παροχή Νο7 3Φ 350Α, προμήθεια μετρητή απορρόφησης/έγχυσης  και υλοποίηση των απαραίτητων επιμέρους εργασιών 

– Σταθμός Φόρτισης Πέτρας: Αναβάθμιση σε παροχή Νο4 3Φ 100Α, προμήθεια μετρητή απορρόφησης/έγχυσης  και υλοποίηση των απαραίτητων επιμέρους εργασιών 

– Σταθμός Φόρτισης Ερεσού: Αναβάθμιση σε παροχή Νο4 3Φ 100Α, προμήθεια μετρητή απορρόφησης/έγχυσης  και υλοποίηση των απαραίτητων επιμέρους εργασιών 

Σταθμός Φόρτισης Πολιχνίτου: Αναβάθμιση σε παροχή Νο4 3Φ 50Α, προμήθεια μετρητή απορρόφησης/έγχυσης και υλοποίηση των απαραίτητων επιμέρους εργασιών

– Σταθμός Φόρτισης Καλλονής: Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20KW με υβριδικό Inverter και μπαταρίες 23,2KWh και έξυπνο σύστημα διαχείρισης με 3 έξυπνους μετρητές και 5 έξυπνους διακόπτες (ρελέ), καθώς και ο κατάλληλος μετρητής παραγωγής για το σύστημα συμψηφισμού (προμήθεια και εγκατάσταση)

– Σταθμός Φόρτισης Πέτρας: Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5KW με υβριδικό Inverter και μπαταρίες 10,6KWh και σύστημα διαχείρισης με 2 έξυπνους μετρητές και 3 έξυπνους διακόπτες (ρελέ), καθώς και ο κατάλληλος μετρητής παραγωγής για το σύστημα συμψηφισμού (προμήθεια και εγκατάσταση)

– Σταθμός Φόρτισης Ερεσού: Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5KW με υβριδικό Inverter και μπαταρίες 10,6KWh και σύστημα διαχείρισης με 2 έξυπνους μετρητές και 3 έξυπνους διακόπτες (ρελέ), καθώς και ο κατάλληλος μετρητής παραγωγής για το σύστημα συμψηφισμού (προμήθεια και εγκατάσταση)

– Σταθμός Φόρτισης Πολιχνίτου: Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5KW με υβριδικό Inverter και μπαταρίες 10,6KWh και σύστημα διαχείρισης με 2 έξυπνους μετρητές και 3 έξυπνους διακόπτες (ρελέ), καθώς και ο κατάλληλος μετρητής παραγωγής για το σύστημα συμψηφισμού (προμήθεια και εγκατάσταση).

spot_img

More articles

spot_img