Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021

Αργούν τα σχολικά δρομολόγια

Με προβλήματα ξεκίνησε και φέτος η σχολική χρονιά σε ό,τι αφορά την μεταφορά των μαθητών με τα δρομολόγια που αναθέτει η Περιφέρεια σε λεωφορεία και ταξί. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός παρατάθηκαν οι περσινές συμβάσεις, αλλά όπως κάθε χρόνο δημιουργούνται νέες ανάγκες με τις καινούργιες εγγραφές στα σχολεία, ενώ απαιτούνται και τροποποιήσεις των υφιστάμενων δρομολογίων για να εξυπηρετούν τους νέους μαθητές. 

Τα παλιά δρομολόγια στη Λέσβο είναι περίπου 100 και έχουν υποβληθεί αιτήματα για αλλαγές σε 50 από αυτά, ενώ οι νέες γραμμές που θα πρέπει να ξεκινήσουν βάσει των αναγκών των σχολείων είναι 17. Η Περιφέρεια ξεκίνησε τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τους μεταφορείς για τα καινούργια δρομολόγια και θα πρέπει να αξιολογηθούν οι προσφορές για να αναδειχθούν οι μειοδότες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι τα σχολεία έχουν ανοίξει ήδη εδώ και 20 ημέρες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες και για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων ώστε να μεταφέρονται από και προς τα σχολεία τους και οι νέοι μαθητές των χωριών. 

Οι προσθήκες – αποχωρήσεις στα δρομολόγια γίνονται βάσει των αιτημάτων των σχολείων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, που καταγράφει τις χιλιομετρικές αποστάσεις και εκδίδει τις νέες τιμές. Αυτές οι διαδικασίες φαίνεται ότι έχουν καθυστερήσει, ενώ θα μπορούσαν ήδη να μεταφέρονται πολλά παιδιά στα σχολεία τους μέσω των υφιστάμενων δρομολογίων. Αντ’ αυτού, όσα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν με ιδία μέσα από τους γονείς τους, χάνουν τα μαθήματα εδώ και 3 εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι το ίδιο ζήτημα έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη οικογένειες σε απομακρυσμένα χωριά, ενώ πέρυσι ορισμένοι μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Λέσβου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) στην Παναγιούδα έχαναν επί μήνες τα μαθήματα λόγω έλλειψης μεταφορικού μέσου.

 

28 φάκελοι

Σε ό,τι αφορά το νέο, τριετή διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι με προϋπολογισμό 9.753.000 ευρώ για τη Λέσβο και τη Λήμνο, έχουν υποβληθεί 28 φάκελοι που δεν αφορούν όμως όλες τις γραμμές. Σε αυτή την φάση γίνεται η αξιολόγηση των προσφορών και θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες θα υπογραφούν οι νέες συμβάσεις.

Ο αριθμός των δρομολογίων κυμαίνεται στα 150 και για τα δύο νησιά. 

Την τελευταία 10ετία έχει επιχειρηθεί αρκετές φορές από την εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή η διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση των σχολικών δρομολογίων, αλλά ποτέ δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για τις λεγόμενες δύσκολες γραμμές προς απομακρυσμένους οικισμούς με ελάχιστους μαθητές. Για τον λόγο αυτό η μεταφορά των μαθητών εξακολουθεί να γίνεται με τα δρομολόγια που ίσχυαν παλιότερα και με την προσθήκη όσων νέων απαιτούνται με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Για την Π.Ε. Λέσβου, έχει χωριστεί σε 12 Ομάδες των Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, που αφορούν σε 72 δρομολόγια με Δ.Χ. επιβατικά που προκηρύσσονται ανά δρομολόγιο και 14 Ομάδες Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου που αφορούν σε 53 δρομολόγια με λεωφορεία και mini bus που προκηρύσσονται ανά ομάδα. 

Για την Π.Ε. Λήμνου υπάρχουν τέσσερις Ομάδες Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου με Δ.Χ. επιβατικά και τέσσερις Ομάδες με λεωφορεία και mini bus, για την εκτέλεση 31 συνολικά δρομολογίων.