Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Εκτός σχεδίου 30 οικόπεδα!


  • Παρέμβαση του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου για δεκάδες ακίνητα που έχουν μείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ διαθέτουν νόμιμες οικοδομικές άδειες
  • Ραντεβού με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ν. Ταγαρά ζητά ο Στρ. Μανωλακέλλης

Απίστευτα και όμως αληθινά είναι αυτά που συμβαίνουν με την πολεοδόμηση των περιοχών Βαρειάς, Ακρωτηρίου, Βίγλας και Ταξιαρχών, αφού όπως διαπίστωσε το ΤΕΕ στην μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, φαίνονται ως εκτός σχεδίου περίπου 30 κατοικίες που έχουν χτιστεί εδώ και χρόνια, καθώς και οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί για τον ίδιο σκοπό! Για τον σοβαρό αυτό λόγο, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και πριν προχωρήσει η Πράξη Εφαρμογής, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης στην τελευταία συνεδρίασή του, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, Στρατής Μανωλακέλλης έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, ενώ χθες απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, ζητώντας την παρέμβασή του.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «διαπιστώσαμε με λύπη, αλλά και ανησυχία ότι έχουν μείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού περιοχές οικοδομημένες στις οποίες έχουν δοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες. Πολλές από αυτές είναι σε ισχύ και σήμερα οι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε δυσχερή θέση καθώς βρέθηκαν εκτός πολεοδομικού σχεδίου. Επιπλέον, στις ίδιες περιοχές έχουν δοθεί, σε πολίτες, βεβαιώσεις από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Μυτιλήνης ότι τα ακίνητά τους βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών προ του 1923, ενώ σήμερα βρίσκονται και αυτοί εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού».

Το ΤΕΕ σημειώνει ότι το παραπάνω πρόβλημα θέτει ένα σοβαρό ζήτημα παραβίασης κανόνων δικαίου – συνταγματικώς κατοχυρωμένων –  ήτοι της αρχής της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας δικαίου και της χρηστής διοίκησης, αφού οι εν λόγω ιδιοκτησίες θεωρήθηκαν ως εντός οικισμού προ του 1923, εκδόθηκαν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, έγιναν αγοραπωλησίες, αποδόθηκαν Φόροι Ακίνητης Περιουσίας κλπ., κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ΒΑ. Αιγαίου προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες – διορθώσεις επί της μελέτης για να αποκατασταθούν τα λάθη και η αδικία εις βάρος των 30 περίπου ιδιοκτητών. Κατ’ αρχήν, ζητείται η άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου και της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση με την κίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης των οικισμών Βαρειάς – Ακρωτηρίου κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα ληφθούν υπόψη – μεταξύ άλλων – νόμιμες οικοδομικές άδειες και νόμιμες βεβαιώσεις περί της θέσης των ακινήτων. 

Επιπλέον, ο κ. Μανωλακέλλης τονίζει ότι στο διάστημα έως την οριοθέτηση των παραπάνω οικισμών θεωρείται αναγκαία η άμεση διευκρίνιση – οδηγία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή των εγκυκλίων 117/1982 και  124/1982, σε όσα οικόπεδα έχει κριθεί ήδη ότι ευρίσκονται εντός ορίων οικισμού προ του ‘23, ώστε να συνεχίσουν να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο όρων δόμησης που είχαν έως τώρα, διασφαλίζοντας έτσι νομίμως αποκτηθέντα δικαιώματα των πολιτών. 

Και συνεχίζει: «Πλέον των ανωτέρω και δεδομένου ότι στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μυτιλήνης προβλέπεται πολεοδόμηση των περιοχών αυτών ζητούμε να κινηθεί άμεσα διαδικασία εκπόνησης μελέτης επέκτασης του σχεδίου που εγκρίθηκε ή η σύνταξη νέου σχεδίου, ώστε τα τμήματα που δεν συμπεριελήφθησαν στο εν θέματι ΠΔ και ευρίσκονται εντός ορίων οικισμού προ του ‘23 να αποκτήσουν πολεοδομικό σχέδιο. Τέλος, επισημαίνεται ότι ένα σχέδιο πόλης δεν μπορεί να εφαρμοστεί άνευ πράξης εφαρμογής. Συνεπώς με την έγκριση του ανωτέρω σχεδίου (ΦΕΚ 202/Δ/2023) η έκδοση οικοδομικών αδειών δυσχεραίνεται, καθώς στις εντός σχεδίου περιοχές οι προϋποθέσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών είναι διαφορετικές και πιο σύνθετες απ’ ό,τι στις εντός των περιοχών οικισμών προ του 1923, δηλαδή στο προγενέστερο καθεστώς πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος πολεοδόμησης. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι ότι στο σχέδιο πόλης απαιτείται να είναι πλήρως διανοιγμένος ο δρόμος στον οποίο έχει πρόσωπο ένα οικόπεδο προκειμένου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ στο προγενέστερο καθεστώς δόμησης (ως οικισμοί προ του ‘23) δεν υφίστατο τέτοια απαίτηση. Για να διανοιχτούν οι δρόμοι απαιτείται πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης και το επισημαίνουμε ως μεγίστης προτεραιότητας ζήτημα. Συνεπώς θα πρέπει άμεσα να συνταχτεί Πράξη εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου άλλως η οικοδομική δραστηριότητα θα καταστεί σχεδόν αδύνατη», καταλήγει η επιστολή.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img