Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Και εγένετο φως στη Μυτιλήνη!

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Από την Βαρειά ξεκίνησαν οι εργασίες τον προηγούμενο μήνα και ήδη τα συνεργεία έχουν φθάσει στην περιοχή της Καλλιθέας, αντικαθιστώντας 1.000 περίπου παλιές λάμπες
  • Πριν από το Πάσχα η παράδοση του έργου

“Έγινε η νύχτα – μέρα” μέσα σε έναν μόλις μήνα από το Δήμο Μυτιλήνης με το έργο τοποθέτησης νέων φωτιστικών LED, στο πλαίσιο των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου και ήδη έχουν αντικατασταθεί οι παλιές λάμπες δημοτικού φωτισμού από την Βαρειά μέχρι την περιοχή της Καλλιθέας. Η διαφορά στον φωτισμό κατά τις νυχτερινές ώρες είναι τεράστια και συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και βέβαια στην οδική κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε επικίνδυνα σημεία.

Με το έργο αυτό που εκτελείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) γίνεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων συμβατικής τεχνολογίας, 11.000 περίπου, σε όλο το Δήμο, από τη Μυτιλήνη μέχρι το Πλωμάρι. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 1.000 περίπου νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και συνοικίες και αυτομάτως μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος λειτουργίας. Ο χρόνος αλλαγής κάθε φωτιστικού ξεκίνησε από 17 λεπτά και έχει μειωθεί στα 13 λεπτά της ώρας και από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει τις εργασίες και δεύτερο συνεργείο, ώστε το έργο να παραδοθεί πριν από το Πάσχα.

Η νύχτα έγινε μέρα την τελευταία εβδομάδα στην περιοχή της Καλλιθέας

Δουλεύουν πυρετωδώς

Το σημαντικό αυτό έργο ξεκίνησε από κεντρικούς δρόμους, όπως οι Ελ. Βενιζέλου, Ε. Βοστάνη, Μικράς Ασίας – 8ης Νοεμβρίου, Μυριβήλη, Κυκλάδων, Χρυσομαλλούσης, Θεοφίλου Χατζημιχαήλ, Μητροπολίτου Ιακώβου, Σκαμανδρίου, Πεσματζόγλου, Ευαγγελίστριας, Θεόδ. Νεομάρτυρος, Ηλία Βενέζη, Γυμνασιάρχου Δαβίδ και Οικονόμου Τάξη και η διαφορά στον φωτισμό από τους παλιούς λαμπτήρες είναι αισθητή τόσο στην ποιότητα, όσο και στη φωτεινότητα. 

Όπως προαναφέραμε, η χρηματοδότηση της επένδυσης έγινε με τη μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα (δηλαδή με τη συνεργασία Ιδιωτικού Τομέα και Δήμου), ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Ο ανάδοχος ιδιώτης που προέκυψε από τον διαγωνισμό που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο κατέβαλλε όλο το χρηματικό ποσό της επένδυσης και θα έχει την πλήρη ευθύνη της άριστης λειτουργίας του συστήματος φωτισμού για 12 χρόνια. Το κόστος του έργου θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω των ανταποδοτικών τελών που θα καταβάλλουν οι δημότες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου των 12 ετών, χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση. Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει ούτε ένα ευρώ από ιδίους πόρους, αλλά απεναντίας θα λαμβάνει το 30% του συνόλου των ανταποδοτικών τελών.

Από την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών στη Βαρειά

Άμεση αποκατάσταση βλάβης

Τα οφέλη για τους πολίτες είναι πολλαπλά, αφού τα φωτιστικά LED εκπέμπουν πιο δυνατό και καθαρό φως. Επιπλέον, κάθε βλάβη – πρόβλημα στον οδοφωτισμό θα αποκαθίσταται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 72 ωρών, αφού το συμφωνητικό – σύμβαση περιλαμβάνει 12ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα φωτιστικά, με τη βοήθεια του συστήματος της τηλεδιαχείρισης που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. 

Παράλληλα, απελευθερώνονται ανθρώπινοι πόροι (ηλεκτρολόγοι), αλλά και μεγάλοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη άλλων αναγκών του δημότη, αφού ο Δήμος δεν θα συντηρεί τα φωτιστικά, δεν θα διατηρεί καλαθοφόρο όχημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού, δεν θα προβαίνει στην αγορά αναλώσιμων (φωτιστικών, λαμπών, ασφαλειών, κ.ά.). Ακόμη, με τη χρήση σύγχρονων φωτιστικών LED ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να αναπτύξει και να προσφέρει και εφαρμογές Έξυπνης Πόλης (Έλεγχο Στάθμευσης, διαχείριση Απορριμμάτων, διαχείριση Στάσης και άλλα).

Νέα φωτιστικά και στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Χρυσομαλλούσας

Μελέτη ανά περιοχή

Ο ανάδοχος έχει κατηγοριοποιήσει τους δρόμους (έναν προς έναν) και έχει εκπονήσει αντίστοιχη φωτοτεχνική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής για κάθε κολόνα και φωτιστικό. Έτσι υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων φωτιστικών, άρα αποφεύγονται φαινόμενα υπερφωτισμού ή υποφωτισμού, στα πλαίσια του εφικτού, δεδομένου ότι τα φωτιστικά εγκαθίστανται κατά κανόνα στις κολόνες του ΔΕΔΔΗΕ που δεν ακολουθούν κάποια κανονικότητα.

Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, καταπιστευτικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα και συγκεκριμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Στον συγκεκριμένο λογαριασμό ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή όποιος άλλος) θα καταθέτει μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης. Η αποπληρωμή των αποτελεσμάτων της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα γίνεται τμηματικά, ανά τρίμηνο (κατανεμημένη στο εύρος της συμβατικής περιόδου), αποκλειστικά και μόνο μέσω της πιστοποίησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την επίτευξη του αποτελέσματος της εξοικονόμησης και της συντήρησης (κάλυψη βλαβών, προδιαγραφών, κλπ.).

Έχει προβλεφθεί επίσης Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης Εγχειριδίου Παρακολούθησης των Συμβατικών Υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβατικών Όρων, σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιπλέον, ο ανάδοχος έχει εγγυηθεί ποσοστό εξοικονόμησης προς όφελος του Δήμου που κυμαίνεται μεταξύ 10% – 30% της συνολικής εξοικονόμησης. Έτσι για παράδειγμα, αν ένας Δήμος καταναλώνει 1.000.000kWh και η εξοικονόμηση που εγγυάται ο ανάδοχος είναι 70%, η νέα κατανάλωση του Δήμου θα είναι 300.000kWh. Η διαφορά των 700.000kWh, που είναι η ενέργεια που εξοικονομείται, θα μοιραστεί μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου. Ο ανάδοχος θα λάβει μεταξύ 70% – 90% της εξοικονόμησης αυτής και θα την χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποσβέσει την επένδυσή του. Αλλά και ο Δήμος θα λάβει μεταξύ 10% – 20% κι έτσι θα έχει περισσότερα διαθέσιμα ανταποδοτικά τέλη για χρήση στα πλαίσια της λειτουργίας του Δήμου.

Όπως δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο Αντιδήμαρχος Έργων, Στρατής Τζιμής, «πρόκειται για την πρώτη και μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει στον τόπο μας μέσω ΣΔΙΤ και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Χωρίς καμία επιβάρυνση ούτε του Δήμου, ούτε των δημοτών, αλλάζει, εκσυγχρονίζεται ο φωτισμός, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η κατανάλωση και το κόστος της ενέργειας, που ειδικά στις εποχές που ζούμε είναι δυσβάσταχτο για όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τα θετικά σχόλια που λαμβάνω από τους πολίτες που βλέπουν να υπάρχει στις γειτονιές τους άπλετο φως κατά τις νυχτερινές ώρες. Επίσης χαίρομαι που όλοι αναγνωρίζουν αυτό το σπουδαίο έργο, το οποίο θα μας λύσει τα χέρια για τις επόμενες δεκαετίες».

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img