Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Μέχρι σήμερα οι ενστάσεις

Λήγει σήμερα το μεσημέρι η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων όσων απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας για τον τομέα της Υγείας, που αφορά σε 4.000 θέσεις πανελλαδικά και 65 στο Νομό μας. Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων αναρτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την τριήμερη προθεσμία για την κατάθεση ενστάσεων και επιπρόσθετων δικαιολογητικών, με στόχο να υπογραφούν οι συμβάσεις έως το τέλος του μήνα.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού και με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους.

Οι αποδοχές των εργαζομένων, που προβλέπονται ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης έχουν ως εξής:

– Για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087 ευρώ

– Για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032 ευρώ

– Για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853 ευρώ

– Για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπεται και η καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς επίσης και οι σχετικές προσαυξήσεις για απασχόληση σε αργίες, Σαββατοκύριακα και νυχτερινά.