Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Μέχρι την Πέμπτη για 12 θέσεις εργατών 

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Μέχρι αυτή την Πέμπτη είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 12 συμβασιούχων υπαλλήλων από τον Δήμο Μυτιλήνης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δασικών εκτάσεων. Πρόκειται για θέσεις ΥΕ εργατών δασοπροστασίας, με συμβάσεις 4 μηνών, για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άνοιξε από την Παρασκευή, όπως έγραψαν την ίδια μέρα τα Νέα της Λέσβου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών. Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο Ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Επίσης πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (ΕΛ. Βενιζέλου 13 – 17,Μυτιλήνη, τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου της ταυτότητάς τους.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img