Σάββατο, 23 Οκτωβρίου, 2021

Μέχρι την Πέμπτη για την Υπηρεσία Ασύλου

Μέχρι την Πέμπτη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για τις 124 θέσεις υπαλλήλων, διάφορων ειδικοτήτων, στα νησιά και την κεντρική Ελλάδα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου στη διαχείριση του μεταναστευτικού που προκήρυξε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής ξεκίνησε από την περασμένη Τρίτη ενώ όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Τέλος, να σημειώσουμε πως εκτός από τη Λέσβο, για το Βόρειο Αιγαίο αντίστοιχες θέσεις θα καλυφθούν και στη Χίο και τη Σάμο.

Αναλυτικά, η κατανομή για το Βόρειο Αιγαίο έχει ως ακολούθως:

– Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου – Μυτιλήνη: 14 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

– Περιφερειακό Γραφείο Σάμου – Σάμος: 14 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών

– Αυτοτελές Κλιμάκιο Χίου – Χίος: 14 θέσεις ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 10177-Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπ’ όψιν, Μαρίας Σουλιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 6988582, 210 – 6988583).