Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Ομπρέλες – ξαπλώστρες και τραπεζοκαθίσματα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για το φετινό καλοκαίρι. Η παραχώρηση θα γίνει από τον Δήμο Μυτιλήνης τόσο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στους όμορους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές επιχειρήσεων στις παραθεριστικές περιοχές, όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι) και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τις 30 Ιουνίου. Από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Ιουλίου, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία. Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει στις 31/12/2025.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση (έντυπο Α) στον Δήμο εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.
  • Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, χρήσεις.
  •  Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Μυτιλήνης.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα με αναφορά στις συντεταγμένες της έκτασης και το εμβαδόν της, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις διπλούν).
  • Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση μη κατάληψης χώρου.
  • Σύμφωνη γνώμη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου σε περίπτωση που η παραχωρούμενη έκταση περιβάλλεται ή βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου, μνημείων ή ιστορικών τόπων. Σχετικά με την προσκόμιση του τελευταίου δικαιολογητικού ο Δήμος Μυτιλήνης έχει εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για θέσεις που είχαν παραχωρηθεί τα προηγούμενα έτη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με το γραφείο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου για να ενημερωθούν αν οι θέσεις τους περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων πίνακα.

Επιπλέον, για τα ξενοδοχεία απαιτείται ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός κλινών (θεωρημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας). Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο.

Οι αιτήσεις των όμορων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 27 Ιουνίου στις 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Μυτιλήνης: 22513 50515, 22513 50579 καθώς και στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα. 

Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Μυτιλήνης: https://www.mytilene.gr/2023/05/16/katathesi-aitiseon-parachorisis-tou-di/.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img