Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου, 2021

Περισσότερες θέσεις για βρέφη

Αλλάζει η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις και την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Ένα από αυτά είναι το πρόγραμμα “Κυψέλη”, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των βρεφών και των νηπίων μέσω, ιδίως, του παιχνιδιού και με σεβασμό στη μοναδικότητα και στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης κάθε βρέφους και νηπίου, καθώς και την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ οικογένειας και σταθμού και την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης και της προόδου των βρεφών και των νηπίων, προκειμένου να επιτευχθούν η έγκαιρη ανίχνευση δυνατοτήτων και αναγκών και η παραπομπή για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων διαταραχών. 

Επίσης προβλέπει την υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος από τους «μέντορες». Συγκεκριμένα ορίζεται ότι την επιμόρφωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα έχουν στην αρμοδιότητά τους ένα συγκεκριμένο αριθμό Σταθμών ανά περιοχή.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, ως συλλογικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, ο οποίος θα υποδεικνύεται μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για τον ορισμό του.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων για βρέφη σε υφιστάμενους ή νέους Σταθμούς, το Υπουργείο υλοποιεί πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως 50.000 νέων θέσεων σε όλη την επικράτεια. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες, φορείς και Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής. Οι δαπάνες χρηματοδότησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει ιδίως εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιριακών και εξωτερικών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στους δικαιούχους ή είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες και το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων θέσεων βρεφών.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι η έλλειψη Σταθμών και θέσεων σε υφιστάμενους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς αποκλειστικά για βρέφη (0 έως και 2,5 ετών) είναι σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 22.000 θέσεις για βρέφη, ενώ για νήπια από 2,5 έως 4 ετών οι θέσεις ανέρχονται σε 120.000. Μέσω κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δοθεί χρηματοδότηση σε μια πλειάδα νομικών μορφών, για τη δημιουργία νέων θέσεων σε όλη τη χώρα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών. Παρόμοιο εργαλείο χρηματοδότησης είχε δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή νέων σταθμών.