Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών για… πραγματικούς αγρότες

  • Στα 35.000 + 5.000 ευρώ το πριμ πρώτης εγκατάστασης για τους νέους αγρότες, ενώ οι φάκελοι θα υποβάλλονται από 27 Οκτωβρίου

Περισσότερο προσανατολισμένη στην προσέλκυση πραγματικών νέων αγροτών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και λιγότερο “αεριτζήδων” που στοχεύουν μόνο στην είσπραξη του πριμ πρώτης εγκατάστασης, είναι – όπως αναμενόταν – η Προκήρυξη για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, η οποία έχει προδημοσιευτεί εδώ και μήνες και εκκρεμούσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για να βγει η πρόσκληση στον αέρα και να οριστεί η προθεσμία υποβολής των φακέλων. 

Αν και με την προδημοσίευση της Προκήρυξης του προγράμματος Νέων Αγροτών τον περασμένο Απρίλιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε προσδιορίσει την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή των φακέλων για το Σεπτέμβριο, η προθεσμία ουσιαστικά ξεκινά από το Νοέμβριο, αν και τυπικά αυτό έχει οριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην εκπνοή του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα η έναρξη της προθεσμίας προβλέπεται για τις 29 Οκτωβρίου και η καταληκτική ημερομηνία για τις 15 Δεκεμβρίου. Θα έχουν, δηλαδή, 1,5 μήνα στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά.

 

Το πρόγραμμα

Όπως είναι ήδη γνωστό από την προδημοσίευση της προκήρυξης, το νέο πρόγραμμα προβλέπει την αύξηση των υποχρεώσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων που θα ενταχθούν, καθώς επίσης και των αποδόσεων για να μπορέσουν να πιάσουν το στόχο τους. Αυτό έχει προκαλέσει δυσφορία τον τελευταίο χρόνο, κατά τον οποίο ουσιαστικά έγιναν γνωστοί οι βασικοί άξονες της νέας προκήρυξης. Για περιοχές, όπως η Λέσβος, η αύξηση στο κατώτατο όριο των αποδόσεων για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα είναι στο 25%. Δηλαδή από τα 8.000 ευρώ που προβλεπόταν στην προηγούμενη προκήρυξη ανεβαίνει στα 10.000 ευρώ, δεν είναι όμως παράλογη καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που έχουν πραγματική διάθεση να ενταχθούν και να δουλέψουν στον πρωτογενή τομέα. 

Προς τούτο φροντίζει και για την ενίσχυση του πριμ πρώτης εγκατάστασης που ουσιαστικά έρχεται να αποτελέσει τη μαγιά για τα πρώτα έξοδα των νέων αγροτών, ώστε να κάνουν το ξεκίνημά τους. Σημειώστε πως ενώ στην προηγούμενη προκήρυξη το πριμ πρώτης εγκατάστασης για τους νέους αγρότες της περιοχής μας κυμαινόταν από τα 19.000 ευρώ προσαυξημένο μέχρι και τα 22.000 ευρώ (αν επρόκειτο για κτηνοτρόφους), τώρα η βάση ξεκινά από τα 35.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι και τα 40.000 ευρώ, που σημαίνει ότι τα χρήματα που θα λάβουν πάνω-κάτω οι δικαιούχοι στη Λέσβο θα κυμαίνονται στα 38.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό όχι απλά ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη, αλλά σχεδόν το διπλάσιο για να κάνει κανείς το πρώτο του ξεκίνημα στον πρωτογενή τομέα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος, να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος, αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ, έχοντας υποβάλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στους Νέους Αγρότες (και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών).  

Το σχέδιό τους θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο σε 4 χρόνια, ενώ οι εκμεταλλεύσεις που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

– 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

– 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

– 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

–  8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν  τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

-Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός αυτών, μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

-Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

-Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο πρόγραμμα από τον υποψήφιο.

Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της, ενώ το σύνολο της οικογενειακής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα, για τις ανάγκες του οποίου το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων ή ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

 

Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης να αρχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο δικαιούχος από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο πρέπει να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο πρόγραμμα και κατά την υποβολή της τελικής δόσης του πριμ να έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου, με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το πρόγραμμα.

Εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις: Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους παρακολουθώντας τα σεμινάρια του Οργανισμού Δήμητρα.