Σπεύσατε για την Κοινωφελή Απασχόληση

Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα, στις 11:00 το πρωί, αν δεν δοθεί παράταση – λόγω του φόρτου του ηλεκτρονικού συστήματος – η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ  για τις 36.500 θέσεις πανελλαδικά στην Κοινωφελή Απασχόληση, εκ των όποιων 399 θέσεις κατανέμονται στην περιοχή μας.

 Όπως έγραψαν τα “Νέα της Λέσβου” από την περασμένη Δευτέρα όταν ξεκίνησε η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στον Δήμο Μυτιλήνης θα καλυφθούν 216 θέσεις, στον Δήμο δυτικής Λέσβου 99, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (μόνο στη Λέσβο) 68 θέσεις, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 14 θέσεις, στο ΕΚΑΒ 1 θέση και στο ΠΕΔΥ επίσης 1 θέση.

Αναλυτικά, η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • 104 θέσεις ΥΕ βοηθοί εργατών καθαριότητας
 • 14 θέσεις ΥΕ βοηθοί χειρωνακτικών εργασιών
 • 2 θέσεις ΥΕ εργάτες υλοτομίας
 • 12 θέσεις ΥΕ εργάτες πρασίνου
 • 4 θέσεις ΥΕ βοηθοί ξυλουργικών εργασιών
 • 8 θέσεις ΥΕ βοηθοί οικοδομικών εργασιών
 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθοί σιδηρουργικών εργασιών
 • 12 θέσεις ΥΕ φυλακτικό προσωπικό

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 2 θέσεις ΔΕ βρεφονηπιοκόμων
 • 20 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • 5 θέσεις ΔΕ ηλεκτρολόγων
 • 10 θέσεις ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
 • 3 θέσεις ΔΕ υδραυλικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • 1 θέση ΤΕ βρεφονηπιοκόμου
 • 1 θέση ΤΕ μηχανολόγου μηχανικού
 • 2 θέσεις ΤΕ πολιτικών μηχανικών
 • 2 θέσεις ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • 2 θέσεις ΠΕ αρχιτεκτόνων μηχανικών
 • 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • 1 θέση ΠΕ κτηνιάτρου
 • 2 θέσεις ΠΕ περιβάλλοντος
 • 2 θέσεις ΠΕ πολιτικών μηχανικών
 • 3 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθητικό προσωπικό ξυλουργικών εργασιών
 • 4 θέσεις ΥΕ βοηθοί οικοδομικών εργασιών
 • 1 θέση ΥΕ βοηθός σιδηρουργικών εργασιών
 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθοί υδραυλικών εργασιών
 • 23 θέσεις ΥΕ βοηθοί εργασιών καθαριότητας
 • 10 θέσεις ΥΕ βοηθοί χειρωνακτικών εργασιών
 • 4 θέσεις ΥΕ βοηθοί χωματουργικών εργασιών
 • 1 θέση ΥΕ βοηθού ασφαλτοστρώσεων
 • 5 θέσεις ΥΕ εργατών πρασίνου

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 3 θέσεις ΔΕ βρεφονηπιοκόμων
 • 9 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • 2 θέσεις ΔΕ ηλεκτρολόγων
 • 1 θέση ΔΕ νοσηλευτή
 • 4 θέσεις ΔΕ οδηγών Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
 • 6 θέσεις ΔΕ οδηγών Γ’ κατηγορίας
 • 2 θέσεις ΔΕ οδηγών Γ’ και Ε’ ή Δ’ και Ε’ κατηγορίας

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • 1 θέση ΤΕ βρεφονηπιοκόμου
 • 4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
 • 4 θέσεις ΤΕ Λογιστικού
 • 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής
 • 1 θέση ΤΕ πολιτικού μηχανικού

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • 3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής
 • 2 θέσεις ΠΕ πολιτικών μηχανικών
 • 3 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθοί εργατών καθαριότητας
 • 1 θέση ΥΕ βοηθού χειρωνακτικών εργασιών
 • 1 θέση ΥΕ βοηθός αποθηκάριου

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 13 θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγου οχημάτων
 • 1 θέση ΔΕ κλητήρα
 • 3 θέσεις ΔΕ Πληροφορικής
 • 1 θέση ΔΕ υδραυλικού 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • 1 θέση ΤΕ Γεωπληροφορικής ή Τοπογραφίας
 • 3 θέσεις ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • 1 θέση ΤΕ ζωικής παραγωγής
 • 2 θέσεις ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών
 • 4 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής
 • 4 θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • 3 θέσεις ΠΕ γεωπόνων
 • 11 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • 1 θέση ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
 • 2 θέσεις ΠΕ κτηνιάτρων
 • 2 θέσεις ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών
 • 3 θέσεις ΠΕ οικονομολόγων
 • 1 θέση ΠΕ περιβάλλοντος
 • 6 θέσεις ΠΕ πληροφορικής 
 • 1 θέση ΠΕ πολιτικού μηχανικού 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • 1 θέση ΔΕ βρεφονηπιοκόμου ή κοινωνικού επιμελητή
 • 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • 1 θέση ΔΕ ηλεκτρολόγου
 • 1 θέση ΔΕ κηπουρού
 • 2 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών
 • 1 θέση ΔΕ τεχνικού υδραυλικού
 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθών υγειονομικού προσωπικού
 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθών εργατών καθαριότητας
 • 2 θέσεις ΥΕ βοηθών τραπεζοκόμων

ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 • 1 θέση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΠΕΔΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

Αιτήσεις

 Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-