Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Σπεύσατε για τις 76 μόνιμες θέσεις

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Αν και τυπικά η τελευταία μέρα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι σήμερα Δευτέρα στις 15:00, παράταση αναμένεται για την Προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ, που περιλαμβάνει πλειάδα μόνιμων θέσεων σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Λέσβο, όπως έχουν αναδείξει πρώτα τα Νέα της Λέσβου από τις 4 Δεκεμβρίου.

Η 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κι αφορά μόνο όσους συμμετείχαν στον 1ο Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό τον περασμένο Μάρτιο και κρίθηκαν επιτυχόντες. 

Από το σύνολο των θέσεων οι 73 κατανέμονται στη Λέσβο και αφορούν φορείς, όπως τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο Μυτιλήνης και το Δήμο Δυτικής Λέσβου, το Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας των δύο δήμων, τη ΔΕΥΑΛ, τη ΔΕΔΑΠΑΛ, τα Δικαστήρια, την Εφορία, τον ΕΟΤ, το Κτηματολογικό Γραφείο, τη Βιβλιοθήκη της Μήθυμνας, το Λιμενικό ταμείο, τον e-ΕΦΚΑ, το Μουσείο Τεριάντ, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Μετανάστευσης, τις Αρχαιολογικές υπηρεσίες της Λέσβου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ οι τρεις θέσεις αφορούν στο Δήμο Λήμνου.

Αναλυτικές λεπτομέρειες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στην προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο FEK-2023-Tefxos-A.S.E.P.-00051-downloaded-14_12_2023.

Οι θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα στο σύνολό τους είναι τακτικού προσωπικού και αορίστου χρόνου. Στις θέσεις αορίστου χρόνου σημειώνουμε δίπλα στην ειδικότητα την ένδειξη (ΙΔΑΧ) καθώς θεωρούνται ιδιωτικού δικαίου.

 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΣΤΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
 • 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 
 • 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 • 1ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ e-ΕΦΚΑ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ 
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 • 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2) (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ) ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ 
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΙΔΑΧ) ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 • 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΙΔΑΧ) ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 • 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ (ΙΔΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΑΠΑΛ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΙΔΑΧ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗ (ΙΔΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΑΠΑΛ
 • 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ 
 • 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 •  1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΔΑΧ) ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ (ΙΔΑΧ) ΣΤΗ ΔΕΥΑΛ
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) 
 • 1 ΘΕΣΗ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΛ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img