Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Τελευταία μέρα για τις 52 μόνιμες θέσεις στη Λέσβο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Μέχρι σήμερα Δευτέρα, στις 14:00, είναι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 52 μόνιμες θέσεις που προβλέπονται στη Λέσβο για το μεταναστευτικό (προκήρυξη 2Κ/2022), με σειρά προτεραιότητας σε σύνολο 473 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης σε όλη την Ελλάδα. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Όπως έχουμε γράψει από την ίδια σελίδα, οι θέσεις κατανέμονται κατά κύριο λόγο στο ΚΥΤ της Μυτιλήνης, προβλέπονται όμως και λίγες θέσεις για τη δομή υποδοχής της Δυτικής Λέσβου τις οποίες επισημαίνουμε αναφέροντας Δυτική Λέσβο. Όλες οι άλλες που δεν αναφέρουμε δίπλα Δυτική Λέσβο αφορούν το ΚΥΤ του Δήμου Μυτιλήνης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάποιες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα οι διοικητικοί γραμματείς, το σύνολο των θέσεων κατανέμεται στις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ανάπηροι κ.ά.. Αυτό σημαίνει ότι προηγούνται για όλες τις θέσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση και για όσες θέσεις γράφουμε σε κάθε άλλη ειδικότητα, όπως θα δείτε παρακάτω, τα άτομα των ειδικών κατηγοριών. Αν όμως δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψήφιους των ειδικών κατηγοριών, τότε προσλαμβάνονται άτομα που υπέβαλαν αιτήσεις και δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αιτήσεις υποβάλλουν και άτομα που δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες.

Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-4 θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού, Κωδικός θέσης 518 (να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη το σύνολο αυτών των θέσεων κατανέμονται στις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω)

-1 θέση Διοικητικού-Οικονομικού για τη δομή Δυτικής Λέσβου, κωδικός θέσης 519 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-5 θέσεις Διοικητικού-Λογιστικού, Κωδικός θέσης 610 (σύμφωνα με την προκήρυξη το σύνολο αυτών των θέσεων κατανέμονται στις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω)

-2 θέσεις Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, κωδικός θέσης 631 

-2 θέσεις Νοσηλευτών, κωδικός θέσης 638 (η μια θέση στις ειδικές κατηγορίες) 

-2 θέσεις Πληροφορικής, κωδικός θέσης 646 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-12 θέσεις Διοικητικών Γραμματέων, κωδικός θέσης 717 (σύμφωνα με την προκήρυξη το σύνολο αυτών των θέσεων κατανέμονται στις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω)

-1 θέση Διοικητικών Γραμματέων για τη Δυτική Λέσβο, κωδικός θέσης 718 

-1 θέση οδηγού για τη Δυτική Λέσβο, κωδικός θέσης 750 

-4 θέσεις οδηγών, κωδικός θέσης 751 (και εδώ το σύνολο αυτών των θέσεων κατανέμονται στις ειδικές κατηγορίες)

-1 θέση Τεχνικών Δομικών Έργων, κωδικός θέσης 768 

-2 θέσεις Τεχνικών Ηλεκτρολογίας, κωδικός θέσης 774

-2 θέσεις Τεχνικών Μηχανολογίας, κωδικός θέσης 792 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-2 θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού για την Δυτική Λέσβο, κωδικός θέσης 833 

-11 θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού, κωδικός θέσης 824 (σύμφωνα με την προκήρυξη οι 9 από τις 11 θέσεις κατανέμονται στις ειδικές κατηγορίες, δηλαδή για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την προκήρυξη στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Λέσβου και διαδικτυακά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

- Advertisement -

More articles

spot_img