Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Θέσεις οδηγού και συνοδηγού για το Ειδικό Σχολείο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στη Λέσβο και συγκεκριμένα τις εξής ανά υπηρεσία και ειδικότητα θέσεις, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα!

  • 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών με αναλογικό ταχογράφο 
  • 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνοδηγών που επιλεγέντες θα απασχοληθούν από την υπογραφή της σύμβασης για 10 μήνες και όχι πέραν της 30-6-2023.

Για τη θέση του οδηγού τα προσόντα που απαιτούνται είναι: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή πτυχίο α’ και β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου ειδικότητας ή επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας τεχνικού οχημάτων ειδικότητας μηχανικής αυτοκινήτων του τομέα μηχανολογίας ειδικότητας μηχανικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου του τομέα οχημάτων ή τεχνικής επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ, ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ηλεκτρολογικών Συστημάτων αυτοκινήτου ή ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινήτου ή τεχνίτης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.

Επίσης απαιτείται ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Εάν η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα τότε θα επιλεγούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο με ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος ούτε από αυτήν την κατηγορία, τότε με το ίδιο Δίπλωμα και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας θα επιλεγεί υποψήφιος με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πράγμα που σημαίνει ότι αιτήσεις έχουν δικαίωμα να κάνουν από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αρκεί να διαθέτουν το δίπλωμα του αυτοκινήτου και το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας.

Για τη θέση του συνεπιβάτη απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι και για τις δύο θέσεις μπορούν να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] edc.uoc.gr ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Ελευθερίου Βενιζέλου 26, Ταχυδρομικός Κώδικας 81100, Μυτιλήνη υπόψη κυρίας Παρασκευής Βασίλη, τηλέφωνο επικοινωνίας 22510 48162, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προσεχή Παρασκευή για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

- Advertisement -

More articles

spot_img