Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Θέσεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, η προκήρυξη 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις αρχίζει την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 14:00. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) – 113 ΘΕΣΕΙΣ

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) – 5 ΘΕΣΕΙΣ

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) – 1 ΘΕΣΗ

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – 1 θέση

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δύο από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που ζητούνται, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον πίνακα θέσεων, είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Καλή, Πολύ Καλή ή Άριστη)

H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι περισσότερες από τις θέσεις κατανέμονται σε κεντρικές υπηρεσίες και ελάχιστες στην επαρχία, ενώ δεν προβλέπεται θέση για την περιοχή μας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μόνο για τις θέσεις των κεντρικών υπηρεσιών.

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες από την προκήρυξη που μπορούν να αναζητήσουν είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου μας ή και διαδικτυακά ή μέσω του ΑΣΕΠ διαδικτυακά. 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img