Ξεκινούν οι ποδηλατικοί αγώνες

https://www.youtube.com/watch?v=uo8BREbWADU