Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

ΜΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: 565 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Στην πρόσληψη, με ετήσιες συμβάσεις εργασίας συνολικά 565 ατόμων προχωρά η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία για την υλοποίηση συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf) ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016) ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται είναι:

-ΠΕ MAΡKETIΝΓΚ 1

-ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1

-ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5

-ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1

-ΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1

-ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1

-ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ LOGISTICS 1

-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1

-ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

-ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 3

-ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

-ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

-ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

-ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (INDUSTRIAL ENGINEER) 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER VISION) 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 2

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ BASE BAND /IF 1

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 3

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2

-ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12

-ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

-ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2

-ΤΕ MHXANIKΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2

-ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 2

-ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 5

-ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) 1

-ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ 1

-ΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1

-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1

-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 2

-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4

-ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 3

-ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6

-ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 7

-ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 10

-ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 1

-ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 36

-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5

-ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ RF/IF 2

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 8

-ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 93

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 6

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 26

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 4

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1

-ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2

-ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ 12

-ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1

-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

-ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

-ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 2

-ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 4

-ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 1

-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2

-ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7

-ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8

-ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ 1

-ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 6

-ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1

-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 177

-ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΗΣ 6

-ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη που έχει δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haicorp.com/el/ στην κεντρική σελίδα, ώστε να ενημερώνονται αναλυτικά για τα προσόντα και τα προσόντα επικουρίας ανάλογα με την ειδικότητα. 

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις