Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Με ηλεκτρονικά μισθωτήρια και ΑΤΑΚ από φέτος το ΟΣΔΕ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Περίπου ένα μήνα πριν την τυπική έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2023, που φέτος θα υποβληθούν με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική από αγρότες και κτηνοτρόφους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε με Εγκύκλιό του να αποσαφηνίσει ότι για τα μικρά αγροτεμάχια συνεχίζει να μην είναι απαιτητό  το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ωστόσο τόσο το ηλεκτρονικό μισθωτήριο όσο και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) καθίστανται υποχρεωτικά για χωράφια από 40 στρέμματα και άνω. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων, που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω, θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα, για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας (π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ.). 

Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ. 

Όπως σημειώνει στην εγκύκλιό του το Υπουργείο, απαιτείται απόδειξη νόμιμης κατοχής (βρίσκονται στη διάθεση) των αγροτεμαχίων που θα δηλωθούν από τους παραγωγούς στο ΟΣΔΕ 2023 – μισθωτήρια, Α.Τ.ΑΚ και ΚΑΕΚ (κτηματολόγιο).

Αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται:

«Σε συνέχεια  ερωτημάτων αγροτών και οργανώσεών τους και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του κτηματολογίου στη χώρα, καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την σωστή προετοιμασία των αγροτών και τα οποία θα περιληφθούν στην σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

  1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
  2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά  στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ. ανά περίπτωση.

3.Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων, τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

  1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023
  2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση  όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ.: Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

  1. 1.   Ο έλεγχος της χρήσης  του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής.
  2. 2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ

2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας (π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ.). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με  συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για  να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών εγγράφων.

Δ. Δημόσιες εκτάσεις: Οι δημόσιες εκτάσεις  θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS), ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη», σημειώνεται στη σχετική εγκύκλιο.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img
spot_img